Corona Flowers #5 : Η μετανάστευση τον καιρό του COVID-19

με την / with Kerstin Bree Carlson

@ https://www.youtube.com/watch?v=r6ChnkXHlVQ
Παρασκευή / Friday 10/7/2020, 19:00
(CET +2)

Εικόνα: Σόνια Φωκά

For English, scroll down>>

Η μετανάστευση τον καιρό του COVID-19 με την Kerstin Bree Carlson

Η Kerstin είναι καθηγήτρια Διεθνούς Δημοσίου Δικαίου στο Παν/μιο Νότιας Δανίας και στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο του Παρισιού. Η έρευνα της εστιάζει στα Διεθνή Ποινικά Δικαστήρια, και τη χρήση του νόμου στην αναζήτηση μεταβατικής δικαιοσύνης και συμβιβασμών μετά από συρράξεις.

Έχει συγγράψει βιβλία και άρθρα για το θέμα, μεταξύ των οποίων τα “Model(ing) Justice: Perfecting the Promise of International Criminal Law” (2018) –σχετικά με το δόγμα και τον αντίκτυπο του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για την πρώην Γιουγκοσλαβία-,  “The President on Trial: Prosecuting Hissène Habré” (με τις Sharon Weill και Kim Thuy Seelinger, 2020) –μια εξέταση της υβριδικής δίκης στη Σενεγάλη, με κατηγορούμενο τον πρόεδρο του Τσαντ, Χισέν Χαμπρέ-, “The Justice Laboratory: Internationalizing Law in Africa” (υπό έκδοση, 2020) –μια επισκόπηση διαφόρων υπερεθνικών δικαστηρίων που απασχολούνται με υποθέσεις από την Αφρική.

Στην  ομιλία της για τη σειρά Corona flowers αναφέρεται στη μετανάστευση στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Από κοινού με Έλληνες συνεργάτες, η Kerstin προσπαθεί να φανταστεί τρόπους που ο νόμος θα μπορούσε να εμπλακεί στην καταπολέμηση των παραβιάσεων των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που συνοδεύουν την παράτυπη μετανάστευση. Η ομιλία επικεντρώνεται στις ιδέες της Kerstin για την παρέμβαση του Διεθνούς Ποινικού Δικαίου ως μηχανισμού αντιμετώπισης της αθλιότητας που υφίστανται οι παράτυποι μετανάστες και οι παράτυπες μετανάστριες. Εκτός των παρεμβάσεων στη χάραξη πολιτικής, ο νόμος διατηρεί επίσης την ελπίδα για την αναδιαμόρφωση του κυρίαρχου αφηγήματος για τους μετανάστες και μετανάστριες και το φαινόμενο της μετανάστευσης, κάτι που μπορεί να έχει εξίσου σημαντικά πολιτικά επακόλουθα.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Kerstin στο email keca@sam.sdu.dk

Παρακολουθήστε την ομιλία από την Παρασκευή 10/7, στις 19:00 ακολουθώντας το σύνδεσμο:

Migration in the time of COVID-19 with Kerstin Bree Carlson

Kerstin is a professor of international public law at the University of Southern Denmark and The American University of Paris. Her research focuses on international criminal tribunals and the use of law in pursuing transitional justice and post-conflict reconciliation.

She has written several books and articles on the topic, including Model(ing) Justice: Perfecting the Promise of International Criminal Law (2018) [considering the doctrine and impact of the International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia]; The President on Trial: Prosecuting Hissène Habré (with Sharon Weill and Kim Thuy Seelinger, 2020) [reviewing the hybrid tribunal in Senegal for Chadian president Habré]; The Justice Laboratory: Internationalizing Law in Africa (forthcoming 2020) [reviewing several different supranational courts working on African cases].

 

Her talk for Corona flowers considers migration in the Aegean during the pandemic. In collaboration with Greek partners, Kerstin is trying to imagine a way that law can be engaged to fight the human rights abuses that accompany irregular migration. This talk focuses on Kerstins ideas for the use of international criminal law to serve as a mechanism for addressing the misery irregular migrants suffer. Beyond the policy-related changes that law might be able to enact, law also holds the promise of altering the narrative obtaining around migrants and migration, which can have important political ramifications as well.

Kerstin is available by email: keca@sam.sdu.dk

 

Video of the talk will premiere on Friday, 10/07 at 19:00 (CEST +1) and will be available through the above link.

CORONA FLOWERS # 3: FE MALE performance festival/ Επιμέλεια: Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου

For English scroll down>>

Εικόνα: Ελπίδα Ρίκου

Σε συνθήκες εγκλεισμού λόγω πανδημίας, το φεστιβάλ θηλυκών περφόρμερς (-)FE MALE, που πρότεινε και επιμελήθηκε η Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου, performer και σκηνοθέτης, μεταφέρθηκε στον χώρο της κατοικίας και από εκεί έγινε διαθέσιμο ως μια διαδικτυακή εμπειρία, που έλαβε χώρα από την 1η έως την 3η Απρίλη 2020.

Οι συμμετέχουσες καλλιτέχνιδες αποφάσισαν οι ίδιες για την μορφή και το μέσο καταγραφής και αναμετάδοσης της performance που πρότειναν (θέατρο, χορός, μουσική, εικαστικά, βίντεο σε απευθείας μετάδοση ή σε καταγραφή κλπ.).  Κάθε performance του φεστιβάλ ξεκίνησε με κοινό χαρακτηριστικό την κατ’ οίκον δημιουργία της και έγινε διαθέσιμη στο κοινό ως αφήγηση, εξιστόρηση, βίωμα, με την ιδιαιτερότητα της επικοινωνίας που συνεπάγεται η αφαιρετικότητα του διαδικτυακού χώρου.

Οι performances θα βρίσκεται διαθέσιμες σε βίντεο στο κανάλι του TWIXTlab στο youtube από τις 21:00, τη Δευτέρα 1/6/2020. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ακολουθώντας το λινκ: https://www.youtube.com/watch?v=tjWBJKXiYH4

 

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διαθέσιμες συνδέσεις προς την παρακολούθηση του φεστιβάλ παρακαλούμε επισκεφθείτε την σχετική εκδήλωση στο Facebook στο

https://www.facebook.com/events/140043540773185/

Επιμέλεια: Vera Iona Papadopoulou

Συμμετέχουσες καλλιτέχνιδες: Antigone Theodorou, Molyneaux, Alina Tofan, Vera Iona Papadopoulou, Dimitra Kousteridou, Nastya Belova, Artemis Agathopoulou, Oliwia Tado, Stju Marx, Milena Kompaniiets, Artemis Xeniou, Kirilina Anastasia, Deppy Antoniou, Ioanna Tendayah, Eliza Krikoni, Yorgia Karidi for The See Chanel, Eugenia Vakalopoulou, Baronettes, Gamze Ozturk, Marivi Gazeta, Miss BwO (Miss Body without Organs), Irini Bazara, Anastasia Medvedeva, Athina Kanellopoulou, Tess Martens, Vicky Tsakali, Tinna Tihonenko, Leman Sevda Daricioglu, Selina Bonelli, Liza Kravetskaya, Sabrina Bellenzier, Olya Kroytor, Artemis Papageorgiou, Oksana Maslova, Anna Nikolaeva, Margarita Tsouloucha, Salomeya Bauer, Josef Ka, Fiona Spathopoulou, Nasta Ofthebeasts, Elektra Stampoulou, Antonina Vlouti, Nikoleta Thamnopoulou, Daria SeninaNabieva, Ekaterina Balitskaya, Daria Neretina, Serafima Goldenberg, Katya Adyseva, Katya Isaeva, Miriam den BoerSalmón, Diamanti Kritsotaki, Henrietta Müller, Jessica Van Deusen, Marita Bullmann, Sadie Berlin, Henrietta Müller, Alxandra Dascălu, Daphne Farazi, Nataliia Vainilovych, Carina Obukhova, dj Ayshel, Yama Kowa

http://twixtlab.com/veraionapapadopoulou/

During lockdown due to the pandemic, the female performers art festival (-)FE MALE, initiated and curated by Vera Iona Papadopoulou, performer and film director, took place into the space of our own home, and from there, it became available as an online experience between the 1st and 3rd of April 2020.

Each of the participating artists chose the art form and the mode of production and transmission of her performance (theater, dance, music, visual arts, video, live -stream or pre-recorded, etc). Each performance was home-made and opened up to the audience as narration, story-telling, lived experience, using the abstract internet space’s peculiar connectivity.

The performances will be availabele on TWIXTlab's youtube channel from Monday 1/6/2020, 21:00 onwards. You can watch them following the link: https://www.youtube.com/watch?v=tjWBJKXiYH4

For the complete schedule and the available links to view the festival please visit the Facebook event page  https://www.facebook.com/events/140043540773185/

 

Curated by Vera Iona Papadopoulou

Participating artists: Antigone Theodorou, Molyneaux, Alina Tofan, Vera Iona Papadopoulou, Dimitra Kousteridou, Nastya Belova, Artemis Agathopoulou, Oliwia Tado, Stju Marx, Milena Kompaniiets, Artemis Xeniou, Kirilina Anastasia, Deppy Antoniou, Ioanna Tendayah, Eliza Krikoni, Yorgia Karidi for The See Chanel, Eugenia Vakalopoulou, Baronettes, Gamze Ozturk, Marivi Gazeta, Miss BwO (Miss Body without Organs), Irini Bazara, Anastasia Medvedeva, Athina Kanellopoulou, Tess Martens, Vicky Tsakali, Tinna Tihonenko, Leman Sevda Daricioglu, Selina Bonelli, Liza Kravetskaya, Sabrina Bellenzier, Olya Kroytor, Artemis Papageorgiou, Oksana Maslova, Anna Nikolaeva, Margarita Tsouloucha, Salomeya Bauer, Josef Ka, Fiona Spathopoulou, Nasta Ofthebeasts, Elektra Stampoulou, Antonina Vlouti, Nikoleta Thamnopoulou, Daria SeninaNabieva, Ekaterina Balitskaya, Daria Neretina, Serafima Goldenberg, Katya Adyseva, Katya Isaeva, Miriam den BoerSalmón, Diamanti Kritsotaki, Henrietta Müller, Jessica Van Deusen, Marita Bullmann, Sadie Berlin, Henrietta Müller, Alxandra Dascălu, Daphne Farazi, Nataliia Vainilovych, Carina Obukhova, dj Ayshel, Yama Kowa

Corona Flowers #2: H Ντάνα Παπαχρήστου για τις “Επείγουσες” Φιλοσοφίες | Dana Papachristou on “Urgent” Philosophies

Image: Elpida Rikou's "Corona Flowers" (2020), wind/gif dispersion, Yorgos Samantas

Το TWIXTlab συνεχίζει τη διαδικτυακή του παρουσία στη σειρά Corona Flowers. Στο δεύτερο επεισόδιο σας προσκαλεί στο κανάλι του στο Mixcloud, για ένα podcast με τη Ντάνα Παπαχρήστου,  για τη φιλοσοφική σκέψη και θεωρία όπως εκτυλίχθηκε με όρους «επείγοντος» κατά τη διάρκεια του πανδημικού εγκλεισμού.

[σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν επιτρέπει το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής, παρακολουθείστε το podcast από το κανάλι του TWIXTlab στην πλατφόρμα mixcloud, ακολουθώντας το συνδεσμό: https://www.mixcloud.com/TWIXTlab/] 

 

Νέες και παλιές ευαλωτότητες αναδιατάσσονται σε καταστάσεις εξαίρεσης και κανονικότητες. Εθνικά συστήματα υγείας και ιατρικές ευρεσιτεχνίες γίνονται αντικείμενα διαφιλονικίας μεταξύ «κομμουνιστών ιών» και της «νεοφιλελεύθερης πανούκλας», ενώ παγκόσμια δίκτυα, υποκείμενα σώματα και κοινωνικές σχέσεις απορρυθμίζονται. Είναι ικανό το «φαινόμενο της νυχτερίδας» να κινητοποιήσει τη «μεγάλη επιβράδυνση» και το σαμανιστικό «σταμάτημα του κόσμου»; Ή θα εντείνει τα ταξικά και καστικά πρόσημα προς μια επικείμενη δυστοπία; Εν τέλει σε ποιο μέλλον θέλουμε να επιστρέψουμε και πώς το φανταζόμαστε;

Αυτά είναι λίγα από τα ερωτήματα προς συζήτηση, όπως τίθενται μέσα από τις σκέψεις και τις αντιρρήσεις της σύγχρονης «επείγουσας» φιλοσοφίας εν μέσω COVID-19.  

TWIXTlab resumes its online presence within Corona Flowers series. In this second episode, we invite you to our mixcloud channel, for a podcast with Dana Papachristou, on the philosophical theory that unraveled during the pandemic lockdown in terms of “urgency”.

[the podcast is in Greek, accessible via the link/player above. Follow our podcasts in our channel on mixcloud by following the link: https://www.mixcloud.com/TWIXTlab/]

 

New and old vulnerabilities are rearranged in states of exceptions and normalities. National Healthcare Systems and medical patents become the apple of discord between “communist viruses” and the “neoliberal plague”, while world networks, subject bodies and social relations are deregulated. Is the “bat effect” enough to mobilize a new “great deceleration” and the shamanistic “stopping of the world”? Or class and cast boundaries will be augmented towards an upcoming dystopia? At the end of the day, in what future to we want to return to, and how do we imagine it?

These are few of the questions that trigger discussions within the “urgent” philosophical arguments, articulated within the COVID-19 condition.

ΤWIXTLab online/Δοκιμή Πρώτη (Take One) CORONA FLOWERS​

*****************************************************************************

For English scroll down >>

Η νέα συνθήκη της πανδημίας μας αναγκάζει να δράσουμε διαφορετικά για να διασφαλίσουμε τον διαρκή διάλογο με όσα συμβαίνουν καθημερινά και τις τακτικές συναντήσεις με τις/τους συνομιλήτριες/τες μας που είναι ζωτικής σημασίας για το πρότζεκτ TWIXTlab.

Σας προσκαλούμε, λοιπόν, να δοκιμάσουμε μαζί μια νέα εκδοχή του TWIXTlab, ένα on line πρόγραμμα για τον μήνα Μάιο με παρουσιάσεις που αναφέρονται κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο σε όψεις της κατάστασης που βιώνουμε το τελευταίο διάστημα.
Αρχίζοντας από 10/05 θα ακολουθήσουν μια σειρά παρεμβάσεων από προσκεκλημένες/ους καλλιτέχνιδες/ες και κ θεωρητικούς καθώς και από μέλη του TWIXTlab. Ανάμεσά τους οι: Ντάνα Παπαχρήστου, μουσικός, διδάκτωρ φιλοσοφίας της τέχνης Παρίσι 8 & Ιόνιο πανεπιστήμιο | Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου, εικαστικός, περφόρμερ, σκηνοθέτις | Γιώργος Σαμαντάς, ανθρωπολόγος και sound designer, μέλος TWIXTlab | Πέτρος Πετρίδης, κοινωνικός ανθρωπολόγος &
Μήτσος Μπιλάλης, ιστορικός, πανεπιστήμιο Θεσσαλίας | Nebojša Vilić, ιστορικός τέχνης, Τμήμα Εικαστικών Τεχνών (ФЛУ, Skopje) | Αντα Διάλλα, ιστορικός, ΑΣΚΤ, καθώς και το Video Art Miden, με το οποίο και θα ξεκινήσει το πρόγραμμά μας στις 10/05/20, 17.00.

Για να παρακολυθήσετε το Confession, μια συλλογή ταινιών βιντεο-τέχνης του Video Art Miden, σε επιμέλεια της Μαργαρίτας Σταυράκη, ακολουθείστε το παρακάτω λινκ, που θα μείνει ενεργό από την Κυριακή 10/5, 17:00, μέχρι το τέλος του μήνα. Θα βρείτε το πρόγραμμα στο ίδιο λινκ: https://youtu.be/xCd-fw2YVzI

Μείνετε συντονισμέν@ για την ανακοίνωση των επιμέρους δράσεων.

Εικόνα: Ελπίδα Ρίκου

TWIXTLab online / Take one
CORONA FLOWERS

The condition of the pandemic obliges us to act in different ways in order to ensure an ongoing dialogue with what goes on and to continue with the regular meetings with our interlocutors, that are vital to the TWIXTlab project.
We invite you, therefore, to try a new version of TWIXTlab together, that consists in an online program of events for May with reference to the situation we are experiencing lately.
Starting from 10/05, a series of interventions by invited artists and theorists as well as members of TWIXTlab will take place. Among the discussants are: Dana Papachristou, musician, PhD in Philosophy of Art Paris 8 & Ionian University | Vera Iona Papadopoulou, visual artist, performer, director | George Samantas, anthropologist and sound designer, member of TWIXTlab | Petros Petridis, social anthropologist &
Mitsos Bilalis, Historian, University of Thessaly | Nebojša Vilić, art historian, Department of Fine Arts (FLU, Skopje) | Anta Dialla, historian, ASKT | Video Art Miden, which will open our program on 10/05/20, 17.00.
Stay tuned for the announcements to follow.

Condession, a collection of video-art works, courtesy of Video Art Miden and curated by Margarita Stavraki, will be accessible via the link: https://youtu.be/xCd-fw2YVzI. The link will remain active from Sunday, 10/5, 17:00, until the end of the month. The program is included in the link.

Image: Elpida Rikou

6 years TWIXTlab 6 χρόνια

Το TWIXTlab συμπληρώνει έξι χρόνια φύκια και μεταξωτές κορδέλες! Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί τα έκτα μας γενέθλια με μουσική και χορό, κατά προτίμηση μασκαρεμέν@.

TWIXTlab has turned six! Let’s celebrate our sixth birthday together with music and dance, preferably in costumes. Theme: seaweed and silk ribbons [wordreference.com/gren/φύκια+για+μεταξωτές+κορδέλες].

Photo credit

facebook event: https://www.facebook.com/events/546472186218124/

What Can Performance Studies Do?

Για Ελληνικά δείτε παρακάτω >>

ENG

What Can Performance Studies Do? | Christina Banalopoulou, Daniel Dilliplane

Presentation (free of charge): Monday 24/02, 18.30

Workshop: Tuesdays 18:30-21:30.

Dates: 3/03,10/03,17/03,24/03,31/03,7/04 (Total: six Tuesdays). € 90 for all six times or € 15 drop in

Meetings will be held in English

“What Can Performance Studies Do?” is a six-part seminar that combines theory and embodied practice. Throughout the seminar we explore performance as both a means for understanding social and political realities and a tool for engaging and disrupting those realities.  Participants are invited to read and discuss excerpts of performance studies texts, such as those of Judith Butler, Erin Manning, and José Esteban Muñoz. They will also have the opportunity to learn and practice a variety of performance-based techniques, including Irmgard Bartenieff’s somatic work, Augusto Boal’s Theatre of the Oppressed, Rudolf Laban’s movement analysis and Cynthia Winton-Henry and Phil Porter’s InterPlay.

The seminar will explore the political stakes of performance in various dimensions, including: Philosophy, Embodiment, Gender and Sexuality, Political Economy, Race, and Social Change. Each unit will pair embodied performance work with the study of conceptual tools. This action-oriented pedagogy encourages participants to engage in self-directed research and supports the application of performance theory in participants’ creative, political, and everyday lives. 

GR

What Can Performance Studies Do? | Χριστίνα Μπαναλοπούλου, Daniel Dilliplane

Παρουσίαση (είσοδος ελεύθερη): Δευτέρα 24/02, 18:30.

Εργαστήριο: Τρίτες 18:30-21:30.

Ημερομηνίες: 3/03,10/03,17/03,24/03,31/03,7/04 (Σύνολο: έξι φορές). € 90 για τις έξι φορές ή € 15 drop in.

Οι συναντήσεις θα γίνονται στα Αγγλικά.

Το “What Can Performance Studies Do?” είναι ένα σεμινάριο έξι εβδομάδων το οποίο συνδυάζει παραστασιακές θεωρίες με σωματικές πρακτικές. Κατα τη διάρκεια του σεμιναρίου θα πειραματιστούμε με την παράσταση και ως μέσο για την κατανόηση σύστασης κοινωνικών και πολιτικών πραγματικοτήτων αλλά και ως εργαλείο για ενδεχόμενες αναταραχές αυτής της σύστασης. Οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με κείμενα από το πεδίο των Performance Studies, όπως αυτά της Judith Butler, Erin Manning, και José Esteban Muñoz. Επίσης θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν και να εξασκήσουν τεχνικές παράστασης, συμπεριλαμβανομένων τη σωματική πρακτική της Irmgard Bartenieff, το Θέατρο των Καταπιεσμένων του Augusto Boal, το σύστημα κινησιολογίας του Rudolf Laban, και το Interplay των Cynthia Winton-Henry και Phil Porter.

Το σεμινάριο θα διερευνήσει τις πολιτικές διαστάσεις της παράστασης σε τομείς όπως: Φιλοσοφία, Σωματικότητα/Ενσωμάτωση, Φύλο και Σεξουαλικότητα, Πολιτική Οικονομία, Φυλή, και Κοινωνική Αλλαγή. Κάθε τομέας θα συνδυάζει την πρακτική εξερεύνηση του παραστασιακού σώματος με τη μελέτη εννοιολογικών και μεθοδολογικών εργαλείων. Η έμφαση στη δράση του παραστασιακού σώματος ως γνώση θα δώσει χώρο και χρόνο στους συμμετέχοντες να αυτο-κατευθύνουν τα ερευνητικά τους project και να εφαρμόσουν θεωρίες παράστασης στη δημιουργική, πολιτική, και καθημερινή τους ζωή.

Τεχνικές του Εαυτού

GR

for english scroll down>>

Τεχνικές του Εαυτού | Ελπίδα Ρίκου (ανθρωπολόγος, εικαστικός)

Πρότζεκτ καλλιτεχνικής έρευνας που επικεντρώνεται στις ψυχοκοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της κατασκευής του «εαυτού» στην καθημερινότητα. Προτείνονται σειρές εργαστηρίων όπου δοκιμάζονται συνδυασμοί θεωρίας και πρακτικής, των εικαστικών τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών, με στόχο να διευκολύνουν τις/τους συμμετέχουσες/οντες να διαμορφώσουν νέα δικά τους εργαλεία αυτεπίγνωσης και ενδεχομένως αλλαγής.

Περισσότερα εδώ: https://www.facebook.com/rikouelpida/

Οι θέσεις είναι περιορισμένες για λόγους καλής λειτουργίας του εργαστηρίου. Θα χαρούμε πολύ αν υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον αλλά ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί λίστα αναμονής

Η πρώτη σειρά εργαστηρίων (Ιανουάριος-Ιούνιος 2020) αποδίδει έμφαση στη σωματικότητα. Περιλαμβάνει έξι εργαστήρια, καθένα από τα οποία εκκινεί από μια αναφορά σε έργο, θεωρητικό ή καλλιτεχνικό, ως εξής:

1ο εργαστήριο (Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, 17:00-21:00): Εγώ-δέρμα (Didier Anjieu)

2ο εργαστήριο (Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, 17:00-21:00): Τεχνικές του σώματος (Marcel Mauss)

3ο εργαστήριο (Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, 17:00-21:00): Αναταραχή φύλου (Judith Butler)

4ο εργαστήριο (Σάββατο 11 Απριλίου 2020, 17:00-21:00): Πέρα από την αρχή της ηδονής (Sigmund Freud)

5ο εργαστήριο (Σάββατο 16 Μαΐου 2020, 17:00-21:00): Ένας άνθρωπος που κοιμάται (George Perec)

6ο εργαστήριο (Σάββατο 13 Ιουνίου 2020,17:00-21:00): Μετασχηματισμοί (Mέντη Μέγα)

Σε κάθε εργαστήριο προτείνονται δραστηριότητες με καλλιτεχνικό χαρακτήρα, ανάγνωση κειμένων και συζήτηση. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμεν@ με αγορά της κάρτας TWIXT(K)lab 20 ευρώ (σε περίπτωση drop in επίσης). Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Δηλώσεις συμμετοχής: με μήνυμα στη σελίδα Techniques of the Self στο fb ή με e-mail στο twixtlab@gmail.com. 

ENG

Techniques of the Self | Elpida Rikou (anthropologist, visual artist)

Techniques of the self is an artistic research project focusing on the psychosocial and political dimensions of the construction of the self in everyday life. Various combinations of theory and practice of the visual arts and the humanities are explored during a series of workshops, in view of facilitating the construction of new instruments of self-awareness and eventually change by the participants themselves.

The first series of workshops (January-June 2020) emphasizes embodiment. Six workshops are proposed, each one inspired by a reference to a work of art or theory, as follows:

1st workshop (Saturday 18 January 2020, 17:00-21:00): The Skin Ego (Didier Anjieu)

2nd workshop (Saturday 15 February 2020, 17:00-21:00): Techniques of the body (Marcel Mauss)

3rd workshop (Saturday 14 March 2020, 17:00-21:00): Gender trouble (Judith Butler)

4th workshop (Saturday 11 April 2020, 17:00-21:00): Beyond the pleasure principle (Sigmund Freud)

5th workshop (Saturday 16 May 2020, 17:00-21:00): A man asleep (George Perec)

6th workshop (Saturday 13 June 2020, 17:00-21:00): Transformations (Medie Megas)

Activities with an artistic character, reading and discussion are proposed at each workshop. Participation is open to everyone interested, with the purchase of TWIXT(k)Lab card for €20 (in the case of drop in, also). Places are limited.

Register with a message at Techniques of the Self fb page or with an email at twixtlab@gmail.com.

 

Seminart: η τέχνη ως πολεμική μηχανή

Καλή χρονιά σε όλες και όλους! Οι μηνιαίες συναντήσεις του σεμιναρίου του TWIXTlab συνεχίζονται και τον Ιανουάριο, αυτή τη φορά με τη Ντάνα Παπαχρήστου.

for English scroll down>>

GR

Η τέχνη ως πολεμική μηχανή | Ντάνα Παπαχρήστου (μουσικός, μουσικολόγος)

Δευτέρα, 20/01/2020, 19.00

Είσοδος Ελεύθερη

Ποιός είναι ο ρόλος της τέχνης και του καλλιτέχνη σήμερα; Ποιές νέες μεθόδους επιστρατεύουν οι καλλιτέχνες για να συνομιλήσουν με το κοινό τους; Πώς μεταβάλλεται η καλλιτεχνική παραγωγή από τα νέα διαθέσιμα μέσα και τα σύγχρονα διακυβεύματα; Στην ανοιχτή αυτή διάλεξη-συζήτηση η Ντάνα Παπαχρήστου θα επιχειρήσει να συγκρίνει τη σύγχρονη τέχνη με μια ντελεζιανή και γκουατταριανή πολεμική μηχανή. Αυτή η πολεμική μηχανή θα παρουσιαστεί ως το αποτέλεσμα μιας ριζωματικής σχέσης έργου τέχνης και κοινού, ως παραγωγός ενός λείου χώρου που δημιουργεί ή επωφελείται από τα κατώφλια και τα όρια, ως μια νομαδική διαρρύθμιση μιας ελάσσονας τέχνης που συμπεριλαμβάνει την ίδια την αντίδρασή της στις διαρρυθμίσεις εξουσίας ώστε να παράξει αλλαγές στον ραβδωτό, διχοτομικό και δενδροειδή τους χώρο.

ENG

Art as a Machine of War | Dana Papachristou (musician, musicologist)

Monday, 20/01/2020, 19.00

Free Admission

In what consists the role of art and the artist today? What new methods are appropriated by artists to enter into dialogue with their audience? In what ways is the artistic production altered by the new available media and the contemporary stakes? In this open talk-discussion, Dana Papachristou will attempt to compare contemporary art with a deleuzian and guattarian war machine. This war machine will be presented as the result of a rhizomatic relation between artwork and audience, as a producer of a smooth spaces that creates or takes advantage of limits and thresholds, as a nomadic assemblage of a minor art inclusive of its own reaction to assemblages of power and apparatuses of capture, so as to create change inside their striated, dichotomous and arborescent space.

«Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή»*

Κύκλοι συναντήσεων προσέγγισης της θεατρικής τέχνης | Δεσποινα Σαραφείδου (ηθοποιός)

Απευθύνονται σε ηθοποιούς, σπουδαστές δραματικών σχολών, performers, αλλά και σε όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν τα εκφραστικά τους μέσα και να γνωρίσουν τη λειτουργία του ηθοποιού.

Οι συναντήσεις ολοκληρώνονται με παρουσίαση δουλειάς της ομάδας.

Πώς αντιμετωπίζω τον εαυτό μου ως εργαλείο τέχνης;

Πώς «σκηνοθετώ» τον εαυτό μου με ειλικρίνεια;

Πώς λειτουργώ ως σκηνική / καθημερινή παρουσία;

Πώς αλληλεπιδρώ με τον άλλο μέσα σε μια δυναμική ομάδας;

Πώς συσχετίζονται οι ρόλοι της ζωής με τους ρόλους επί σκηνής;

Μέσα από μια διαδικασία παιχνιδιού στοχεύουμε στην κατανόηση του εαυτού και του άλλου, στην επαφή με τον χώρο και τη διερεύνηση των ορίων, στην αναμέτρηση με την έκθεση και στην καλλιέργεια της εγρήγορσης και της εμπιστοσύνης.

Η προσέγγιση της υποκριτικής αντλεί από τις μεθόδους Vassiliev, Grotovski, R.A.D.A. κ.ά., ενώ εμπλουτίζεται με ασκήσεις σώματος και φωνής που περιλαμβάνουν τεχνικές contact improvisation, αυτοσχεδιασμού, σωματικού θεάτρου, αναπνοής και λόγου.

* Σαίξπηρ, Όπως αγαπάτε

Φωτο: Δημήτρης Γερακίτης

Νέος κύκλος

«Ανθρώπου πλάνητος η ψυχή μου» – η ποιητική του Σωτήρη Δημητρίου

Η ματαίωση, η απόγνωση, η ζωογόνα ελπίδα, η λοξή σεξουαλικότητα, η μοναξιά, το χιούμορ, η εφήμερη συνεύρεση με τον άλλο, η αγάπη, η παρηγοριά. Δρόμοι και πλατείες, δέντρα, έξοδοι προς τη θάλασσα, ένας καφές το πρωί, ένα πρόσωπο στο τζάμι του λεωφορείου, ένα τυχαίο βλέμμα, δυο κουβέντες που λάμπουν και θερμαίνουν την καρδιά με την αλήθεια τους.

Μοναχικοί, ταλαιπωρημένοι, απελπισμένοι ή παράλογα αισιόδοξοι, αδύναμοι και τραυματισμένοι από τη ζωή οι ήρωες του Σ. Δημητρίου, με φόντο την Αθήνα ή την ελληνική επαρχία, προσφέρουν πλούσιο υλικό για τη θεατρική τους απόδοση.

Στον κύκλο αυτόν, με όχημα τα διηγήματα του Σωτήρη Δημητρίου, θα δουλέψουμε τον στέρεο, ελλειπτικό, συγκινητικό λόγο του, στοχεύοντας σε μια σκηνική παρουσίαση των αποσυνάγωγων, εξαιρετικά ζωντανών προσώπων που αναδύονται από την τόσο ιδιαίτερη, σκληρή και τρυφερή ταυτόχρονα, ματιά του.

Εν όψει του εργαστηρίου θα γίνει μια εισαγωγική συνάντηση, την Πέμπτη 9/1/2020, στις 7.30 μ.μ., παρουσία του συγγραφέα Σωτήρη Δημητρίου, ανοιχτή σε όλους.

Ελάτε με το αγαπημένο σας κείμενο του Σ. Δημητρίου, να διαβάσουμε, να μιλήσουμε για το θέατρο και τα διηγήματα του Σωτήρη και να κόψουμε την πίτα της αλληλεγγύης…

Εισηγήτρια: Δέσποινα Σαραφείδου

Έναρξη εργαστηρίου: 16 Ιανουαρίου 2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

16, 23, 30 / 1 / 2020

6, 13, 20, 27 / 2 / 2020

5, 12, 19, 26 / 3 / 2020

2, 9, 30 / 4 / 2020

7, 14, 21, 28 / 5 / 2020

Οι συναντήσεις γίνονται κάθε Πέμπτη, 19.00-22.00

Συνεισφορά: 18 συναντήσεις: 200 € με κάρτα Twixt (20 €) ή 250 € χωρίς κάρτα

Drop in: 15 με κάρτα Twixt ή 17 € χωρίς κάρτα

Οι επόμενες δράσεις του TWIXTlab / What is next at TWIXTlab

A great month to all! On Saturday, November 9, at 18:00 we will present our program for this year. Come and have a coffee, meet and chat with the people who will be working with us this year, learn more about each of our activities, and if you’re interested in any of them, sign up.

Καλό σας μήνα! Το Σάββατο 9 Νοεμβρίου στις 18:00 θα παρουσιάσουμε το φετινό μας πρόγραμμα. Ελάτε να τα πούμε με καφέ, να γνωρίσετε και να συνομιλήσετε με τα άτομα που θα συνεργαστούν μαζί μας φέτος, να μάθετε περισσότερα για την κάθε μας δραστηριότητα και, εάν σας ενδιαφέρει κάποια από αυτές, να εγγραφείτε.

Rene Magritte, Poire et Rose (Les moyens d’existence), 1969

Μετά τις καλλιτεχνικές διαλέξεις που φιλοξενήσαμε τον Οκτώβριο στο πλαίσιο της έρευνας της Ελπίδας Ρίκου και της Κατερίνας Κωνσταντίνου για για την кαλλιτεχνική έρευνα, ο Νοέμβριος μπαίνει με πολλές νέες δράσεις. Οι καλλιτεχνικές διαλέξεις συνεχίζονται με τη Μαρία Παπαδημητρίου (Σάββατο 09/11, 12:00 -14:00), τον Γιάννη Παππά, (Κυριακή 24/11, 12:00 -14:00) και την Ελένη Τζιρτζιλάκη (Σάββατο 30/11, 12:00 -14:00)

Το Νοέμβριο ξεκινούν επίσης τρία νέα εργαστήρια μακράς διαρκείας με παλιές και νέες συνεργάτιδες:

Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Δηλώστε συμμετοχή στo twixtlab@gmail.com και στη σελίδα μας στο facebook.

Ξεκινά και το σεμινάριο του TWIXTlab, με διαλέξεις και events από προσκεκλημένους καλλιτέχνες και θεωρητικούς. Πραγματοποιείται Δευτέρα 20:00-22:00 μια φορά το μήνα και έχει ελεύθερη είσοδο. Εναρξη: Δευτέρα 25 Νοεμβρίου με την διάλεξη του Γιάννη Ιωαννίδη «Σκιές στον φωτεινό κόσμο του φιλελεύθερου ατόμου».

Θα πραγματοποιηθούν ακόμη συναντήσεις για τις τέχνες (λογοτεχνία, κινηματογράφος, μουσική και άλλες). Στην πρώτη συνάντηση για τη λογοτεχνία, (Σάββατο 30 Νοεμβρίου) ο συγγραφέας Θάνος Κάππας θα συνομιλήσει με την ποιήτρια και ψυχοθεραπεύτρια Ευαγγελία Ανδριτσάνου σχετικά με τις «Εικόνες του πατέρα και της μητέρας στη σύγχρονη νεοελληνική λογοτεχνία». Είσοδος ελεύθερη.

Τον Ιανουάριο του 2020 θα ξεκινήσουν τρια ακόμα εργαστήρια:

  • Θεατρικό εργαστήριο με τη Δέσποινα Σαραφείδου, κάθε Πέμπτη 19:00-22:00
  • «Διασκευές του καθημερινού», κύκλοι επιμόρφωσης με τα μέλη του TWIXTlab, Δευτέρα 19:00-22:00
  • «Τεχνικές του εαυτού», πρότζεκτ καλλιτεχνικής έρευνας με την Ελπίδα Ρίκου, Σάββατο 16:00-19:00

Προγραμματίζονται επίσης εργαστήρια σχετικά με το βίντεο, την κίνηση και πολλά ακόμα. Μείνετε συντονισμέν@.

Σας περιμένουμε το Σάββατο 9 Νοεμβρίου!