Audibility @ B-Air: Art Infinity Radio – music for babies, toddlers and vulnerable groups

SCROLL DOWN FOR ENGLISH

To B-Air: Art Infinity Radio – creating music for babies, toddlers and vulnerable groups είναι ένα 3ετές (2021-23) ευρωπαϊκό εγχείρημα πολιτιστικής συνεργασίας για την έρευνα και την παρεμβατική καλλιτεχνική δημιουργία στη μουσική, την τέχνη του ήχου και το ραδιόφωνο, που απευθύνεται κυρίως σε ευάλωτες ή κοινωνικά αποκλεισμένες ομάδες.

Στο πρόγραμμα, με το TWIXTlab συνεργάζονται η Σχολή Αρχιτεκτονικής της Grenoble και το τμήμα ακουστικής έρευνας CRESSON, το Πανεπιστήμιο Ανατολικής Φινλανδίας, το Διεθνές Παν/μιο Burch στο Σαράγιεβο, ο καλλιτεχνικός/θεατρικός οργανισμός RADIOTEATAR από την Κροατία, το Ινστιτούτο Jozef Stefan (Σλοβενία), το BazaART (Σερβία) και η Δημόσια Ραδιοτηλεόραση της Σερβίας, σε συντονισμό του Ινστιτούτου Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης της Σλοβενίας.

Στο πλαίσιο του B-Air, η κεντρική συμβολή μας έχει τίτλο Audibility (=ακουστότητα) και αφορά την τέχνη του ήχου και τη μουσική μέσα από την εμπειρία της κώφωσης, με ένα πρόγραμμα δημιουργικών συναντήσεων μεταξύ καλλιτεχνών, μαθητών κι εκπαιδευτικών σε Σχολεία Κωφών και Βαρήκοων. Το εγχείρημα περιλαμβάνει την ανάπυξη ενός δικτύου συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερόμενων προσώπων και φορέων που θα συνδράμει στο πρόγραμμα καλλιτεχνικής εκπαίδευσης σε εργαλεία της τέχνης του ήχου και της μουσικής σε Σχολεία Κωφών και Βαρήκοων. Πρόσθετα, προωθεί την καλλιτεχνική παραγωγή που θα πληροφορείται από πολυαισθητηριακές γενεαλογίες, με εργαλεία τον ήχο πέρα από την ακρόαση, τεχνολογικές εφαρμογές και εννοιολογικές προσεγγίσεις που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και την αποδόμηση του “φυσικοποιημένου” αποκλεισμού Κωφών και βαρήκοων ατόμων από αυτές τις πολιτισμικές εκφράσεις.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες και θα ενημερωθείτε για τις δημόσιες δράσεις στην ιστοσελίδα του προγράμματος: https://b-air.infinity.radio/en/

Ακολουθήστε τη σελίδα του προγράμματος στο facebook: https://www.facebook.com/BAirPlatform/

Ακολουθήστε επίσης το κανάλι του Β-Air στο youtube για ομιλίες, σεμινάρια και προτότυπο περιεχόμενο: https://www.youtube.com/channel/UCWMTBe7jZcBmMcbH-Tud-uA

Για το TWIXTlab, το συντονισμό του προγράμματος εχει αναλάβει ο Γιώργος Σαμαντάς, με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε στο newsletter του B-Air, στο email: geosams[at]gmail.com

O Παναγιώτης Πανόπουλος συμβάλλει με την εμπειρία του στο πεδίο ως επιστημονικός σύμβουλος. Στο συντονισμό του εκπαιδευτικού σκέλους βρίσκεται η Ντάνα Παπαχρήστου. Και τη δικτύωση με φορείς, ιδρύματα και ιδιώτες της κοινότητας Κωφών, κωφών και βαρήκοων στην Ελλάδα ανέλαβε η Ουρανία Αναστασιάδου.

Το πρόγραμμα λαμβάνει χώρα με τη συγχρηματοδότηση του προγράμματος “Δημιουργική Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατον πρώτο χρόνο των δράσεων υποστηρίζεται οικονομικά από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Αυτό το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η δημοσίευση αντανακλά τις απόψεις του δημιουργού, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται στο έργο.

B-Air: Art Infinity Radio – creating music for babies, toddlers and vulnerable groups is a 3-year long European Cultural Cooperation project focusing on artistic research and intervention through music, sound art and the radio, mainly addressing vulnerable and excluded social groups.

For B-Air, TWIXTlab is collaborating with BAZAART (RS), Ecole d’Architecture de Grenoble (FR), Institut Jožef Stefan (SI), ITA-Suomen Yliopisto (FI), Javna medijska ustanova Radio – televizija Srbije (RS), Radioteatar Bajsic i prijatelji (HR), Visokoskolska ustanova internacionalni burc univerzitet-International Burch University (BA), coordinatied by the Slovenian Public Institute of Radiotelevision (SI).

In the B-Air context, TWIXTlab’s key contribution is titled Audibility, and is concerned with sound art and music through the experience of the Deaf, the deaf and the hard of hearing, through a programme of creative encounters between artists, schoolchildren and educators in Special Schools for the Deaf and Hard of Hearing in Athens, Greece. Within the project, a network of collaborating artists, institutions and other individuals will be developed, for the facilitation of the art education programme. Further, the project fosters artistic production in line with multisensory and cross-field artistic genealogies, informed by the notion of sound beyond hearing, technological applications and conceptual perspectives, that will aim to raise awareness and deconstruct the “naturalized” exclusion of the Deaf and the hard of hearing from the respective cultural manifestations.

Find out more about B-Air on the project’s website: https://b-air.infinity.radio/en/

Also, follow B-Air’s facebook page [https://www.facebook.com/BAirPlatform/].

B-Air’s YouTube channel accommodates public discussions and webinars conducted in the context of the project. Follow the channel here: https://www.youtube.com/channel/UCWMTBe7jZcBmMcbH-Tud-uA

On behalf of TWIXTlab, the coordination of the project has been overtaken by Yorgos Samantas, with whom you can communicate for further details and register on B-Air’s mailing list by mailing to: geosams[@]gmail.com

Panayotis Panopoulos is contributing with his field expertise as a scientific advisor of the project. The educational activities are coordinated by Dana Papachristou. The networking of the project with institutions, organisations and individuals from the d/Deaf and hard-of-hearing communities in Greece has been developed by Ourania Anastasiadou.  

The project is co-funded by the Creative Europe programme of the European Union. For the first year of activities it is financially supported by the Hellenic Ministry of Culture and Sports.

 

This project has been funded with the support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author(s), and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.