Corporeal Communities – The Workshops / Σωματικές Κοινότητες – Τα εργαστήρια

4 διήμερα ερευνητικά εργαστήρια ομάδων μεικτής σύνθεσης, για τη δημιουργία πολυτροπικής (multimodal) κινητικής και χορογραφικής παρτιτούρας (score) με σωματικότητες, τόπους και κοινότητες οι οποίες έχουν διαφορετική πρόσβαση σε σύγχρονες μορφές χορού και γραφής, με τη μεθοδολογία body/word Performance Writing του Χρήστου Πολυμενάκου.

Στο πλαίσιο της διαθεματικής έρευνας “Corporeal Communities / Σωματικές Κοινότητες”

Απρίλιος – Μάιος 2024

σχεδιάζουν και συντονίζουν: Χρήστος Πολυμενάκος, Ηλιάνα Φύλλα, Θάλεια Δήτσα

 

Τι: Πως μπορούν διαφορετικές σωματικότητες, τόποι και κοινότητες να «ανοίξουν» το σύγχρονο χορό και τη γραφή; Διερευνούμε τους σωματικούς τρόπους με τους οποίους βιώνουμε το ποια είμαστε, το πως εκφραζόμαστε  και αλληλοεπιδρούμε. Εξετάζουμε τι ρόλο παίζουν σε αυτές τις διαδικασίες οι διαφορετικοί τόποι και χώροι. Ψάχνουμε  το πως μπορεί ο χορός και η λογοτεχνία να γίνουν πιο προσβάσιμα σε  κοινότητες οι οποίες για διαφορετικούς λόγους έχουν περιορισμένες ευκαιρίες πρόσβασης, συμμετοχής, εμπειρίας και έκφρασης. Δεν χρειάζεται καμιά προηγούμενη εμπειρία ή γνώση.

Πως: Φτιάχνουμε μαζί σενάρια-παρτιτούρες κίνησης (scores) που εκφράζουν εμάς, τις ιστορίες μας, τις μνήμες και τις επιθυμίες μας. Καταγράφουμε τις δοκιμές και τα ερωτηματικά που γεννιούνται. Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Χρησιμοποιούμε ό,τι υλικό και μέσο ταιριάζει σε εμάς και τις εμπειρίες που θέλουμε να μοιραστούμε. Ολοκληρώνουμε με τη διαδικτυακή συμπλήρωση ερευνητικού ερωτηματολογίου. Αξιοποιώντας το body/word Performance Writing, μια σύγχρονη διαθεματική μεθοδολογία με πλαίσιο εμπιστοσύνης και αλληλοφροντίδας.

 

  • Ομάδα διαηλικιακή (18-108) με ειδική πρόσκληση σε ηλικίες 50+, Τετάρτη 24 και Παρασκευή 26 Απριλίου, 11:00-14:30, Kinitiras Lab, Νέος Κόσμος, Σταθμός Συγγρού Φιξ.

Συμμετοχές μέχρι και Τετάρτη 17 Απριλίου, 20:00: ifylla@hotmail.com

Τελική ημερομηνία συμπλήρωσης και αποστολής του ερευνητικού ερωτηματολογίου, Παρασκευή 17 Μαΐου.

  • Ομάδα ατόμων με και χωρίς κινητικές δυσκολίες και αναπηρίες, Πέμπτη 25 Απριλίου, 16:00-20:00 και Σάββατο 27 Απριλίου, 12:00-16:00, liminal, Πλατεία Θεάτρου 6, Αθήνα.

Συμμετοχές μέχρι και Τετάρτη 17 Απριλίου, 20:00: ifylla@hotmail.com

Τελική ημερομηνία συμπλήρωσης και αποστολής του ερευνητικού ερωτηματολογίου, Σάββατο 18 Μαΐου.

  • Ομάδα ατόμων με διαφορετική σχέση με το σύγχρονο χορό και τη λογοτεχνία, Τετάρτη 24 Απριλίου, 18:00-21:30, χώρος προβών και μαθημάτων «Κυψέλης 94», Κυψέλης 94, Κυψέλη και Κυριακή 28 Απριλίου, 11:30-15:00, Studio Trajectory, Νοταρά 49, Εξάρχεια.

Συμμετοχές μέχρι και Τετάρτη 17 Απριλίου, 20:00: christos.polymenakos@gmail.com

Τελική ημερομηνία συμπλήρωσης και αποστολής του ερευνητικού ερωτηματολογίου, Κυριακή 19 Μαΐου.

  • Ομάδα ατόμων που διαμένουν προσωρινά ή μόνιμα σε τόπους με περιορισμένη πρόσβαση σε εργαστήρια σύγχρονου χορού και λογοτεχνίας στα ελληνικά, Σάββατο 25 + Κυριακή 26 Μαΐου, 15:00 – 18:30, διαδικτυακές πλατφόρμες TWIXTLab και Στέγης Χορού Λευκωσίας.

Συμμετοχές μέχρι και Τετάρτη 15 Μαΐου, 20:00: christos.polymenakos@gmail.com

Τελική ημερομηνία συμπλήρωσης και αποστολής του ερευνητικού ερωτηματολογίου, Κυριακή 16 Ιουνίου. 

Για τη συμμετοχή σου:

Η συμμετοχή είναι δεσμευτική για την πλήρη διάρκεια κάθε εργαστηρίου (2 ημέρες) και ολοκληρώνεται με τη διαδικτυακή συμπλήρωση ερευνητικού ερωτηματολογίου σε μέγιστο διάστημα 3 εβδομάδων από την ολοκλήρωση του κάθε εργαστηρίου. Είναι σημαντικό να έχεις και να έχουμε την ολοκληρωμένη εμπειρία. 

Οι φυσικοί χώροι είναι ισόγειοι και προσβάσιμοι. Ο χώρος προβών και μαθημάτων «Κυψέλης 94» είναι στον 3ο όροφο με ασανσέρ με άνοιγμα πόρτας 61 cm.

Για τη δήλωση συμμετοχής χρειάζεται, εκτός από τα στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο), ηλικιακό γκρουπ (+/- 50), είδος αναπηρίας ή κινητικής δυσκολίας και σύντομο κείμενο που απαντά στις εξής ερωτήσεις: 1) Τι σχέση έχεις με οποιοδήποτε είδος χορού; 2) Τι σχέση έχεις με οποιοδήποτε είδος γραφής; 3) Τι θα προσδοκούσες από ένα τέτοιο εργαστήριο;                                                                                                    

Δεν υπάρχουν σωστές και λάθος απαντήσεις. Ούτε ορθογραφίες και ορισμοί. Αν σε διευκολύνει, μπορείς να στείλεις ηχητικό αρχείο ή φωτογραφία χειρόγραφων απαντήσεων, αρκεί να είναι αρκετά ευκρινείς, ώστε να διαβάζονται. Οι απαντήσεις σου θα διευκολύνουν την ερευνητική ομάδα στο σχεδιασμό των εργαστηρίων.

Μέρος ή και ολόκληρα τα εργαστήρια θα καταγράφονται με ψηφιακά και άλλα μέσα για σκοπούς διεξαγωγής και προβολής της έρευνας. Η δήλωση συμμετοχής σημαίνει τη συναίνεση σου στην καταγραφή και διαμοίραση των καταγραμμένων.

Τα εργαστήρια προσφέρονται με ελεύθερη συνεισφορά. Ανάλογα με τον τελικό αριθμό ατόμων, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής σου σε περισσότερα από ένα εργαστήρια.

Περισσότερα για προηγούμενα στάδια της έρευνας μπορείς να διαβάσεις εδώ

Η έρευνα “Corporeal Communities / Σωματικές Κοινότητες” πραγματοποιείται σε συνεργασία με το TWIXTLab με την υποστήριξη  του Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.                             Την έρευνα υποστηρίζουν με χώρους διεξαγωγής και επικοινωνία στις κοινότητες:  Κινητήρας, Καλλιτεχνικό Δίκτυο Παραστατικών Τεχνών, Κέντρο Μελέτης Χορού Ντάνκαν, Στέγη Χορού Λευκωσίας, liminal, Studio Trajectory, Κυψέλης 94. 

Βιογραφικά: Χρήστος Πολυμενάκος, Ηλιάνα Φύλλα, Θάλεια Δήτσα

Προ[θέσεις] Γραφής / Pre[positions] of Writing (short term)

For English scroll down>>

Denis Smith, Ghost Writing, 1957

 

Προ[θέσεις] Γραφής

Συντονισμός: Ευγενία Βακαλοπούλου

Θα έπρεπε να μπορεί κάποιος να κάνει ένα μάθημα […] χωρίς να αναρωτιέται με ποιο δικαίωμα το κάνει. Ο Θεσμός είναι παρών (στην δική μας περίπτωση το TWIXTlab) για να απομακρύνει αυτό το ερώτημα, καθώς και την αγωνία συνδεδεμένη με την αυθαιρεσία, που εμφανίζεται σε κάθε ξεκίνημα”.

Η χρησιμοποίηση των γραφών του Pierre Bourdieu κατά το δοκούν, δίνει μια πρώτη ιδέα για το εργαστήριο υπό του τίτλου Προ[θέσεις] Γραφής, βασισμένο σε σκέψεις με στόχο την δημιουργία έργων εικαστικών ή και όχι, σχετιζόμενων με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους γραφής.

Ιστορίες που θα προκύψουν από την εσωτερική ανάγκη των συμμετεχόντων να τις κοινοποιήσουν στους συμμετέχοντες, αλλά και χωρίς όριο στο ευρύ φιλοθεάμον κοινό.

Χωρίς το κύρος του επιστήμονα… χωρίς να ορίσουμε τα σύνορα, τα όρια δηλαδή το ιερό…” (P. Bourdieu).

1η Συνάντηση “γραφέων”, 3/2/2019 (16.00-19.00), εισαγωγική, κατάθεσης σκέψεων και εμπνεύσεων από τους συμμετέχοντες, χωρίς καθοδήγηση αλλά ίσως με προτροπή.

2η Συνάντηση “γραφέων”, 17/2/2019 (16.00-19.00), τελική, παρουσίασης αποτελεσμάτων εντατικής δημιουργικής προσπάθειας, υπό την πλήρη απουσία κριτικής.

//////////////////////////////////////////////////////////////

 

Robyn Denny, Word Row, 1957

Pre[positions] of Writing

Co-ordination: Eugenia Vacalopoulou

It should be possible for anyone to perform a lesson […] without questioning his or her own right to do so. The Institution is present (in our case TWIXTlab) to negate that question, along with the arbitrariness-related agony, engendered in every new start.”

The discretionary use of Pierre Bourdieu’s writings provides a first impression for the workshop titled “Pre[positions] of Writing”, which is based on thoughts that aim to the creation of visual (or non-visual) artworks, concerning all the possible (and impossible) ways of writing.

Stories that will derive from the inner urge of the participants to be shared with the other participants, and inclusively with the broader art-loving audience.

Without the scientific authority, […] without defining boundaries and limits, namely the sacred.” (P. Bourdieu)

1st “writers’” Meeting 3/2/2019 (16.00-19.00), introductory, deposition of views and inspirations from the participants, without guidance but maybe with a lot of urge.

2nd “writers’” Meeting 17/2/2019 (16.00-19.00), final, presentation of the results that will derive after the intensive creative effort, under complete absence of criticism.