Τεχνικές του εαυτού / Techniques of the Self

 

For English scroll down

Τεχνικές του εαυτού

Καλλιτεχνικό project μακράς διάρκειας όπου ομάδα συμμετεχόντων καλείται να πειραματιστεί με τις «τέχνες του εαυτού» (σύμφωνα με τον Φουκώ), στο πλαίσιο ενός συνδυασμού δραστηριοτήτων οι οποίες στοχεύουν στην αποδόμηση στερεοτύπων περί του ενσώματου «εαυτού», στην εκ των ένδον κριτική επανεξέταση των τεχνικών σωματικής και ψυχικής «βελτίωσής» του σύμφωνα με τα κοινωνικά πρότυπα (εκγυμνάσεις, θεραπείες, κλπ.) και στην επανεύρεση μορφών δράσης που εδράζονται στην πληρέστερη κατανόηση της πολιτικής σημασίας της προσωπικής ζωής.
Το project εμπνέεται από τα γραπτά του Φουκώ σε συνδυασμό με άλλες θεωρητικές, ανθρωπολογικές και κοινωνιοψυχολογικές προσεγγίσεις της κοινωνικής κατασκευής του «εαυτού» και του σώματος, καθώς και από καλλιτεχνικές διατυπώσεις παρόμοιων διερευνήσεων. Απευθύνεται σε καλλιτέχνες, επαγγελματίες της υγείας και κάθε άλλ@ ενδιαφερόμεν@.
Οι προτεινόμενες δραστηριότητες συνδυάζουν: α. Εργαστήριο τέχνης όπου οι συμμετέχουσες/οντες επεξεργάζονται ατομικά και ομαδικά projects με διάφορα μέσα και υλικά, αποδίδοντας απτή μορφή σε προβληματισμούς και διεκδικήσεις που αφορούν την κατασκευή του «εαυτού» – β. Ομάδα ανάγνωσης όπου υποστηρίζεται βιβλιογραφικά η κριτική, εμπεριστατωμένη πραγμάτευση ζητημάτων που έχουν τεθεί προς διερεύνηση από τα μέλη της ομάδας- γ. Εργαστήριο Eπίγνωσης Mέσω Kίνησης (μέθοδος Feldenkrais®) όπου αναπτύσσεται η ικανότητα των συμμετεχόντων να παρατηρούν και να μεταβάλουν με ίδια μέσα την κίνησή τους – δ. Ομάδα προσωπικής ανάπτυξης (προσέγγιση C.Rogers) που πλαισιώνει την αυτοδύναμη επεξεργασία προσωπικών βιωμάτων και αναζητήσεων – ε. Μηνιαία συνάντηση όλων των συντελεστών κατά την οποία καθίσταται κοινή υπόθεση η διαχείριση, αναδιαμόρφωση και αποτίμηση των δραστηριοτήτων του project.
Σύλληψη/συντονισμός του project, συντονισμός του εργαστηρίου τέχνης και της ομάδας ανάγνωσης: Ελπίδα Ρίκου, Δρ. Κοινωνικής Ψυχολογίας, ανθρωπολόγος, εικαστικός. Συντονισμός των συναντήσεων επίγνωσης μέσω κίνησης: Eve Ganneau, χορεύτρια, πιστοποιημένη διδάσκουσα της μεθόδου Feldenkrais®. Συντονισμός της ομάδας προσωπικής ανάπτυξης: Ειρήνη Ψαρρού, ανθρωπολόγος, σύμβουλος ψυχικής υγείας.
Η πρώτη περίοδος λειτουργίας του project είναι εξάμηνη (Ιανουάριος-Ιούνιος 2019) διάρκειας 65 ωρών με προγραμματισμένες απογευματινές συναντήσεις που λαμβάνουν χώρα στο TWIXTlab, Εμπεδοκλέους 19, Παγκράτι, Σάββατο ή/και Κυριακή ανά δεκαπενθήμερο. Μοναδικό προαπαιτούμενο για τη συμμετοχή είναι η δέσμευση για την παρακολούθηση του μεγαλύτερου μέρους του προγράμματος. Δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον ζητηθεί.
Κόστος συμμετοχής : 380 € (κάρτα TWIXTlab*:340 €). Προβλέπονται 6 θέσεις στην ομάδα και εφόσον συμπληρωθούν προβλέπεται 1 επιπλέον θέση δωρεάν για φοιτητές και ανέργους.
Εναρξη: 19/1/19. Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως τις 13/1/19. Αίτηση συμμετοχής μέσω επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο twixtlab@gmail.com.

Δείτε περισσότερα

Πρόγραμμα

………………………………………………………………..

Techniques of the self

A long term artistic project for a group of participants invited to experiment with the “arts of the self” (according to Foucault), through a combination of activities that aims to the deconstruction of stereotypes of the embodied “self”, the critical reexamination -from an insider’s perspective- of the techniques of physical and psychological “amelioration” of the “self” according to social norms (training, therapies, etc.) and the reinvention of forms of action based on a better understanding of the political significance of personal life.
This project is inspired mainly from Foucault’s writings, in combination with other theoretical perspectives -mainly anthropological and psychosociological- regarding the social construction of the body and the “self”, as well as artistic formulations of similar concerns.
It is addressed to artists, health professionals, and everyone else interested.
The project’s activities combine: a) an art workshop, in which participants develop individual and collective projects using diverse media and materials, thus rendering tangible questions or claims concerning the making of the “self” -b) a reading group, which shapes the theoretical framework for a critical examination of issues the participants choose to explore – c) Awareness Τhrough Μovement workshop (Feldenkrais® method), which aims at enhancing the participants’ ability to observe and transform their bodily movement by their own means – d) Personal development group (C. Rogers’ approach), which offers a context for self-directed elaborations of personal experiences and pursuits – e) a monthly meeting of all project members sharing the coordination, reformulation and evaluation of the project.
Project concept/coordination, coordination of the art workshop and the reading group: Elpida Rikou, PhD Social Psychology, anthropologist, visual artist. Coordination of the awareness through movement workshop: Eve Ganneau, dancer, Feldenkrais® practitioner. Coordination of the personal development group: Irini Psarrou, anthropologist, mental health counselor.
The project’s first term lasts for 6 months (January-June 2018), i.e. 65 hours of prescheduled meetings taking place at ΤWIXTlab, Embedokleous 19, Pangrati, every 15 days, Saturdays and/or Sundays, in the afternoon. The only prerequisite is the participants’ engagement to attend the largest part of the program. A certificate of attendance will be provided on demand.
Participation fees: 380 € (*TWIXTlab card: 340 €). 6 seats are available for participants. When filled, there will be 1 more opening, for a student or an unemployed person, free of charge.
Start: 19/1/19. Open call for participants until the 13/1/19. Application via a motivation letter at twixtlab@gmail.com.

More info

Programme

Δύο εργαστήρια ξεκινούν στο TWIXTlab τον Νοέμβριο.

Performance Art Workshop – Do IΤ (long term)

 
Εργαστήριο performance με τη Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου (www.veraiona.com).
 
Τα τελευταία χρόνια εικαστικοί, video-καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικοί, χορευτές και ηθοποιοί εμπλουτίζουν τις καλλιτεχνικές τους πρακτικές με στοιχεία από την τέχνη της performance. 
 
Η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει εργασία με αντικείμενα, happening, τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, σωματική έκφραση καθώς και πειραματισμό με διάφορα ψηφιακά μέσα. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διαδικασία οργάνωσης μιας performance: ιδέα, προετοιμασία, ιδιαιτερότητα της εκτέλεσης, τεκμηρίωση της διαδικασίας – τρόποι βιντεοσκόπησης. Δημιουργία video performance (ιδέα-“ιστορία”, σκηνογραφία, φωτισμός, ψηφιακά μέσα), τρόποι σύνθεσης στο live art (πλαίσιο/χώρος, χρώμα, φως, υλικά), ιδιαιτερότητα της πραγματοποίησης της performance σε εξωτερικό χώρο, σε γκαλερί, σε φεστιβάλ κ.α.
 
Το εργαστηρίο αποτελείται από τρία μέρη:
 
Θεωρία: Ιστορία/θεωρία και σημερινές πρακτικές της performance (Performance art, live art, video performance). Κατανόηση του είδους. Έρευνα και προσδιορισμός των ορίων της performance ως καλλιτεχνικό μέσο. Διαφορά της performance από τα υπόλοιπα είδη σύγχρονης τέχνης. Η performance σε συνδυασμό με άλλα είδη τέχνης. Performance και βίντεο.
 
Πρακτική: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις από την μέθοδο της Αμπράμοβιτς, μέθοδο του Τερζόπουλου, actor training, ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης, tantra και ασκήσεις βασισμένες σε μεθόδους δραματοθεραπείας και πρακτικής ψυχοθεραπείας.
 
Πρωτότυπα έργα των συμμετεχόντων: Σχεδιασμός portfolio και πειραματισμός σε διαφορετικά είδη της performance (long duration performance, ηχητικές performances, video performances, performances οδηγιών κ.α.). Έρευνα της προσωπικής έκφρασης στο πεδίο της performance.
 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε καλλιτέχνες (εικαστικούς, ηθοποιούς, χορευτές, κινηματογραφιστές, συγγραφείς, ποιητές, φωτογράφους, μουσικούς κ.α.). Παράλληλα, είναι ανοιχτό σε όποιον θέλει να δοκιμάσει και να ερευνήσει αυτό το είδος της τέχνης, να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού του και να αναπτύξει «εργαλεία» για την μετέπειτα καλλιτεχνική του πορεία.
Στο πλαίσιο του εργαστηρίο θα  γίνουν δύο ομαδικές εκθέσεις, ενώ μετά τη λήξη θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 
Έναρξη εργαστηρίου: Πέμπτη 1 Νοεμβρίου
 
Ώρες διεξαγωγής: κάθε Πέμπτη 18:30 – 21:30
 
Διάρκεια εργαστηρίου: 20 συναντήσεις. Δείτε τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής εδώ.
 
Συνεισφορά:
300€ για το σύνολο των 20 τρίωρων μαθημάτων, σε μία δόση στην αρχή
ή
170€ x 2 δόσεις, η μία στην αρχή και η δεύτερη στο 10° μάθημα / 150€ x 2 δόσεις για κατόχους της κάρτας του TWIXTlab*
ή
Συνδρομή: 20€ το drop-in / 18€ για κατόχους της κάρτας.
 

Θέατρο και Πολιτική- εργαστήριο (long term)

Νέος κύκλος συναντήσεων προσέγγισης της θεατρικής τέχνης με την ηθοποιό Δέσποινα Σαραφείδου.

Κάθε πράξη είναι ανάληψη μιας ευθύνης – στη ζωή και στο θέατρο η δράση είναι κίνηση και σύγκρουση, ένωση και σχέση, ένα συλλειτουργείν και συμπράττειν στον δημόσιο χώρο.

Στη Λυσιστράτη, οι γυναίκες, εν μέσω ενός παράλογου και ατελέσφορου πολέμου, επαναστατούν και παίρνουν τα πράγματα στα χέρια τους ώστε να επιστρέψει η πολυπόθητη ειρήνη. Αντιστικτικά στο Τάβλι οι δύο ήρωες στήνουν και ξεστήνουν διαρκώς την κομπίνα της ζωής τους, ένα όνειρο ζωής που προσπαθεί, με τον μαξιμαλισμό και την υπερβολή του, να εξισορροπήσει τη μίζερη καθημερινότητά τους.
Με αφετηρία τα κείμενα του Αριστοφάνη και του Κεχαΐδη επιχειρούμε μια βουτιά στην εξέγερση και την αμφισβήτηση, στη χειραφέτηση και την απελευθέρωση του εαυτού, στην παρόρμηση και την ελαφρότητα, στον ερωτισμό, τον αυτοσαρκασμό και το καθαρτήριο γέλιο, αναζητώντας τις διαδικασίες με τις οποίες το εγώ μετασχηματίζεται σε εμείς, τους τρόπους με τους οποίους η ατομική έκφραση και η συλλογική προσπάθεια γίνονται κοινή δημιουργία στο παρόν.

Για πέμπτη χρονιά στο TWIXTlab το εργαστήριο προσέγγισης της θεατρικής τέχνης «Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή» που προτείνει η ηθοποιός Δέσποινα Σαραφείδου απευθύνεται σε ηθοποιούς, σπουδαστές δραματικών σχολών, performers, αλλά και σε όσες κα όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν τα εκφραστικά τους μέσα και να γνωρίσουν τη λειτουργία του ηθοποιού. Οι συναντήσεις ολοκληρώνονται με παρουσίαση δουλειάς της ομάδας.

Έναρξη εργαστηρίου: Τρίτη 6 Νοεμβρίου
 
Ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 19:00 – 22:00
 

Διάρκεια εργαστηρίου: Α΄ περίοδος: 6/11/2018-26/2/2019, Β΄ περίοδος: 5/3/2019-25/6/2019. Δείτε τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής εδώ.

Συνεισφορά για κάθε περίοδο: 15 συναντήσεις 160€ ή 130€ με αγορά της κάρτας του TWIXTlab (20€)*. Drop in: 12€

Φωτογραφία: Δημήτρης Γερακίτης.

*Από φέτος το twixtlab προτείνει την κάρτα μέλους, με κόστος 20€ ετησίως, για την οικονομική ενίσχυση των δραστηριότητων μας. Η κάρτα διασφαλίζει έκπτωση σε εργαστήρια που απαιτούν συνεισφορά, κλείσιμο θέσης κατά προτεραιότητα σε εκδηλώσεις με περιορισμένες θέσεις, παρακολούθηση κλειστών εκδηλώσεων

Για δηλώσεις συμμετοχής στα εργαστήρια ή για οποιαδήποτε απορία ή σχόλιο στείλτε μήνυμα στη σελίδα του TWIXTlab στο facebook ή στο twixtlab.admin@gmail.com.

Performance Art Workshop – Do IΤ (long term)

Τα τελευταία χρόνια εικαστικοί, video-καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικοί, χορευτές και ηθοποιοί εμπλουτίζουν τις καλλιτεχνικές τους πρακτικές με στοιχεία από την τέχνη της performance. Η performance γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής σε μια εποχή ταχύτητας, άγχους και διαμεσολαβημένων σχέσεων και απευθύνεται όχι μόνο σε καλλιτέχνες αλλά και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να προσεγγίσει με βιωματικό τρόπο τις υπαρξιακές και τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις.
 
Η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει εργασία με αντικείμενα, happening, τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας, σωματική έκφραση καθώς και πειραματισμό με διάφορα ψηφιακά μέσα. Μέσα από την ομαδική συνεργασία και την ατομική δουλειά με τον κάθε συμμετέχοντα, στόχος είναι η έρευνα, η δημιουργικότητα και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής συνείδησης.
 
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διαδικασία οργάνωσης μιας performance: ιδέα, προετοιμασία, ιδιαιτερότητα της εκτέλεσης, τεκμηρίωση της διαδικασίας – τρόποι βιντεοσκόπησης. Δημιουργία video performance (ιδέα-“ιστορία”, σκηνογραφία, φωτισμός, ψηφιακά μέσα), τρόποι σύνθεσης στο live art (πλαίσιο/χώρος, χρώμα, φως, υλικά), ιδιαιτερότητα της πραγματοποίησης της performance σε εξωτερικό χώρο, σε γκαλερί, σε φεστιβάλ κ.α.
 
Το εργαστηρίο αποτελείται από τρία μέρη:
 
Θεωρία: Ιστορία/θεωρία και σημερινές πρακτικές της performance (Performance art, live art, video performance). Κατανόηση του είδους. Έρευνα και προσδιορισμός των ορίων της performance ως καλλιτεχνικό μέσο. Διαφορά της performance από τα υπόλοιπα είδη σύγχρονης τέχνης. Η performance σε συνδυασμό με άλλα είδη τέχνης. Performance και βίντεο.
 
Πρακτική: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις από την μέθοδο της Αμπράμοβιτς, μέθοδο του Τερζόπουλου, actor training, ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης, tantra και ασκήσεις βασισμένες σε μεθόδους δραματοθεραπείας και πρακτικής ψυχοθεραπείας.
 
Πρωτότυπα έργα των συμμετεχόντων: Σχεδιασμός portfolio και πειραματισμός σε διαφορετικά είδη της performance (long duration performance, ηχητικές performances, video performances, performances οδηγιών κ.α.). Έρευνα της προσωπικής έκφρασης στο πεδίο της performance.
 
 
Το εργαστήριο απευθύνεται σε καλλιτέχνες (εικαστικούς, ηθοποιούς, χορευτές, κινηματογραφιστές, συγγραφείς, ποιητές, φωτογράφους, μουσικούς κ.α.). Παράλληλα, είναι ανοιχτό σε όποιον θέλει να δοκιμάσει και να ερευνήσει αυτό το είδος της τέχνης, να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού του και να αναπτύξει «εργαλεία» για την μετέπειτα καλλιτεχνική του πορεία.
 
Μέχρι το τέλος του εργαστηρίου θα γίνουν δύο ομαδικές εκθέσεις, όπου οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τα πρωτότυπα έργα τους, τα οποία θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.
 
Με την λήξη του εργαστηρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης.
 
 
 
Εισηγήτρια: Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου (www.veraiona.com)
 
Έναρξη εργαστηρίου: Πέμπτη 1 Νοεμβρίου
 
Ώρες διεξαγωγής: κάθε Πέμπτη 18:30 – 21:30
 
Δείτε τις ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής εδώΔιάρκεια εργαστηρίου: 20 συναντήσεις. 
 
Για δηλώσεις συμμετοχής στείλτε μήνυμα στη σελίδα του TWIXTlab στο facebook ή στο twixtlab.admin@gmail.com.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο επικοινωνείτε με την εισηγήτρια: zveruko@gmail.com και 6906709578.
 
 
 
 
Συνεισφορά
300€ για το σύνολο των 20 τρίωρων μαθημάτων, σε μία δόση στην αρχή
ή
170€ x 2 δόσεις, η μία στην αρχή και η δεύτερη στο 10° μάθημα / 150€ x 2 δόσεις για κατόχους της κάρτας του twixt*
ή
Συνδρομή: 20€ το drop-in / 18€ για κατόχους της κάρτας.
 

*Από φέτος το twixtlab προτείνει την κάρτα μέλους, με κόστος 20€ ετησίως, για την οικονομική ενίσχυση των δραστηριότητων μας. Η κάρτα διασφαλίζει έκπτωση σε εργαστήρια που απαιτούν συνεισφορά, κλείσιμο θέσης κατά προτεραιότητα σε εκδηλώσεις με περιορισμένες θέσεις, παρακολούθηση κλειστών εκδηλώσεων

Workshop: 12-14/10 on Sound, Painting, Synaesthesia & Improvisation

Συναισθητικοί Αυτοσχεδιασμοί

– Ήχος, Χρώμα, Κίνηση –

12, 13 & 14 Οκτωβρίου

στο TWIXTlab

GR

[scroll down for English]

Η Miriam den Boer – Salmon & η Δήμητρα Κουστερίδου σε ένα τριήμερο εργαστήριο γύρω από συναισθητικές τεχνολογίες και αυτοσχεδιαστικές καλλιτεχνικές πρακτικές, μεταξύ ήχου, χρώματος και κίνησης.
Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή 12-14 Οκτωβρίου στο TWIXTlab.
Την Κυριακή 14 στις 7:30, οι εκπαιδεύτριες μαζί με τους/τις συμμετέχουσες του εργαστηρίου θα παρουσιάσουν τα εργαλεία που ανέπτυξαν σε μια παράσταση ανοιχτή στο κοινό.
Το εργαστήριο συνίσταται σε performers, επαγγελματίες της εκπαίδευσης ή σε ανθρώπους που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά στην καθημερινότητά τους, μέσω νέων τρόπων σκέψης.
 
– Δεν απαιτείται γνώση μουσικής ή ζωγραφικής
– Παρέχονται τα υλικά του εργαστηρίου
– Γλώσσα: αγγλικά & ελληνικά.
Συνεισφορά:
85€ / 65€ (άνεργοι/ες)
 
Για να κλείσετε θέση στείλτε email με το ονοματεπώνυμό σας και τον τίτλο του εργαστηρίου στο twixtlab@gmail.com
Σας ενημερώνουμε ότι δυστυχώς δεν διαθέτουμε POS.

Περιγραφή

Κατά τη διάρκεια των τριών ημερών του εργαστηρίου θα εστιάσουμε στη μουσική επιτέλεση, τη ζωγραφική πράξη και την κίνηση, και θα εξετάσουμε τη σχέση μεταξύ τους με τη χρήση του αυτοσχεδιασμού. Οι συμμετέχοντες προσκαλούνται να χρησιμοποιήσουν όλες τους τις αισθήσεις μέσα από δια-θεματικές πρακτικές ασκήσεις.

Πρόταση του εργαστηρίου είναι ο συνδυασμός του ήχου, της κίνησης, της χρωματικής αντίληψης και της ζωγραφικής ως αλληλοσυμπληρούμενες, παρά ως ξεχωριστές- λειτουργίες και πρακτικές. Θα επικεντρωθούμε στη διαδικασία της παρατήρησης, τεκμηρίωσης και περιγραφής ηχητικών και οπτικών πτυχών της performance, και θα εξερευνήσουμε τους συνδυασμούς μεταξύ τους.

Χρησιμοποιώντας μια εργαλειοθήκη δανεισμένη από διαφορετικές μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης, από το σωματικό θέατρο, τη μουσική και τις οπτικοακουστικές τέχνες, θα προτείνουμε εναλλακτικές προσεγγίσεις στην καλλιτεχνική επικοινωνία.
Με την σύζευξη διαφορετικών καλλιτεχνικών τομέων, δημιουργούμε ομαδικά μια νέα εκφραστική γλώσσα και προωθούμε την παιγνιώδη αλληλόδραση.

Το εργαστήριο θα κορυφωθεί με μια συλλογική παράσταση όλων των συμμετεχουσών/όντων την Κυριακή 14 Οκτώβρη, στις 19:30.

Για το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου, κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο:

http://twixtlab.com/wp-content/uploads/2018/10/ScheduleΠρόγραμμα.pdf

 


Synaesthetic Improvisations

-Sound, Colour, Movement –

October 12, 13 & 14

in TWIXTlab​

 EN

Miriam Den Boer – Salmon & Dimitra Kousteridou in a 3-day workshop on synaesthetic technologies and improvisational creative practices between sound, colour and movement.

Friday, Saturday, Sunday 12 – 14/10, in TWIXTlab. Sunday 14th, 19:30, the educators along with the workshop participants will present the tools they developed in an improvisational performance, open for the public.

Recommended for performers, people active in the educational field or anyone who wishes to develop their creativity in everyday life through new ways of thinking.

– Previous knowledge of painting or music is not required.
– Materials will be provided
– Bilingual, English & Greek.

Contribution: 85€ / 65€ (unemployment discount)

Βook a seat now by e-mailing us your name and the title of the workshop in twixtlab@gmail.com.

Sorry, no POS.

Description

Over the course of the three-day workshop, we will focus on music, painting and movement in different combinations, and on their interaction with the use of improvisation. Participants are encouraged to use all their senses through multidisciplinary hands-on exercises.

Our intention is to propose a combination of sound making, movement, colour understanding and painting that represent complementary, rather than independent processes. We will zoom into the processes of observing, documenting and describing auditive and visual aspects of performance and explore the use of their combinations.

We will use an interdisciplinary methodological toolkit, ranging from physical theatre, to music, and audiovisual arts, to suggest different approaches of communication. By merging disciplines, we collectively create a new language and encourage playful interaction.

The workshop will culminate in a collective performance by all participants on Sunday 14th.

 
For the workshop’s daily schedule, click here:
http://twixtlab.com/wp-content/uploads/2018/10/ScheduleΠρόγραμμα.pdf

Πρόγραμμα 2018-19 / Programme 2018-19

Scroll down for English 

Το TWIXTLab συνεχίζει για πέμπτο χρόνο τη λειτουργία του με τη διοργάνωση εργαστηρίων, σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων που συνδέουν τις τέχνες με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και συμβάλλουν στην κριτική και δημιουργική πραγμάτευση όψεων της καθημερινής ζωής ατόμων και ομάδων που εμπλέκονται σε αυτές.

Το 2018-2019 θα επικεντρωθούμε στις εξής δύο θεματικές:

 • Σώμα, επιτέλεση και ο πολιτικός «εαυτός»
 • Πόλη, τέχνη και media.

Οι θεματικές αυτές προσεγγίζονται από τα μέλη του TWIXTlab και προσκεκλημένους συνεργάτες μέσα από:

 • Το σεμινάριο του TWIXTLab με ομιλίες, συζητήσεις, προβολές και άλλες δράσεις (Δευτέρες 19:00-22:00, θα βγαίνουν σχετικές ανακοινώσεις)
 • Εργαστήριο θεάτρου («Θέατρο και Πολιτική») με την ηθοποιό Δέσποινα Σαραφείδου (Τρίτη 19:00-22:00, έναρξη 6/11/18)
 • Εργαστήριο performance art (“DO IT!”) με την performance artist και σκηνοθέτιδα Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου (Πέμπτη 18:30-21:30, έναρξη 1/11/18)
 • Εργαστήριο ζωγραφικής/σύγχρονης τέχνης («Τεχνικές του Εαυτού») με την εικαστικό, κοινωνική ψυχολόγο και ανθρωπολόγο Ελπίδα Ρίκου (Κυριακή 17:00-20:00, έναρξη 13/1/19)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:

 • εργαστήρια μικρής διάρκειας για ειδικά θέματα (Σάββατο ή/και Κυριακή)
 • περιπάτους στην Αθήνα σε συνδυασμό με καλλιτεχνικές δραστηριότητες (Σάββατο ή/και Κυριακή)
 • ομάδες ανάγνωσης (καθημερινές)
 • artist’s talks, ημερίδες και άλλες έκτακτες εκδηλώσεις

Το σεμινάριο του TWIXTLab και ορισμένες έκτακτες εκδηλώσεις είναι ανοικτές στο κοινό με ελεύθερη συμμετοχή. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, μετά από εγγραφή και συνδρομή.

Οι εκδηλώσεις του TWIXTLab, καθώς και πληροφορίες για τη συμμετοχή σε αυτές ανακοινώνονται μέσω fb και newsletter. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο twixtlab.admin@twixtlab.com.

___

TWIXTlab continues into its fifth year of existence! This year’s programme includes workshops, seminars, and diverse projects that combine perspectives and practices from the arts and humanities, aiming to promote a creative and critical engagement of groups and individuals with aspects of their everyday life.

During 2018-2019, we will engage in two main domains:

 • Body, performance and the political “self”
 • Arts, media and the city

TWIXTlab members and collaborators will approach these topics through:

 • TWIXTLab’s seminar, which will be comprised of talks, discussions, screenings and other events (Mondays 19:00-22:00)
 • Theater workshop (“Theater and politics”) organized by actress Despina Sarafeidou (every Tuesday 19:00-22:00, start 6/11/18)
 • Performance workshop (“DO IT!”) organized by performance artist & stage director Vera Iona Papadopoulou (every Thursday 18:30-21:30, start 1/11/18)
 • Painting/contemporary art workshop (“Techniques of the self”) organized by visual artist, social psychologist & anthropologist Elpida Rikou (every Sunday 17:00-20:00, start 13/1/19)

The programme also includes:

 • Workshops on specific topics (short term, Saturdays or/and Sundays)
 • Walks in Athens, combined with artistic activities (Saturdays or/and Sundays)
 • Reading groups (weekdays)
 • Artist’s talks, meetings and other events

TWIXTLab’s seminar and certain events are open to the public, free of charge. The workshops are addressed to a limited number of participants with a subscription fee.

TWIXTLab activities and all the relevant information for the participants are announced via fb and newsletter. You can also e-mail us on twixtlab.admin@twixtlab.com.

10-03-2018 Συζήτηση για το «Μακεδονικό ζήτημα»

To TWIXTlab ως χώρος έρευνας για την τέχνη και τις ανθρωπιστικές επιστήμες αντιλαμβάνεται ως αναγκαία την συμβολή του στην εμπεριστατωμένη, ψύχραιμη προσέγγιση και την ευρύτερη πληροφόρηση για την ιστορία και τις διεθνείς σχέσεις που αφορούν το λεγόμενο «Μακεδονικό ζήτημα».
Για τον λόγο αυτό το TWIXTlab διοργανώνει σχετική συζήτηση το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, ώρα 19:00 και έχει την τιμή να φιλοξενήσει
τον Aντώνη Λιάκο, Ομότιμο καθηγητή νεώτερης ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών
και
τον Αλέξη Ηρακλείδη, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
Την συζήτηση συντονίζει
η ‘Αντα Διάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας και Πρόεδρος του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών.

TWIXTlab, Εμπεδοκλέους 19, Παγκράτι – Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, ώρα 19:00

(Εικόνα: http://paidiki-logotexnia.blogspot.gr/…/10/blog-post_11.html)

μκ

12/03/18 Revisiting Athens Image Making/Επανεξετάζοντας εικόνες της Αθήνας

ΕΝ (για Ελληνικά πλοηγηθείτε προς τα κάτω)
 
March at TWIXTlab: Revisiting Athens Image Making
coordination: Sofia Grigoriadou
 
Is “Athens the new Berlin” or is it “the new Montmartre”? Is it the “birthplace of democracy” or “a city of crisis”? Or is it maybe a “big art residency” and “a laboratory of creative ideas”? In any case, “welcome and enjoy the ruins”! In March at TWIXTlab we will approach and (re)produce images and discourses about the city of Athens through two days of presentations/discussions and a closed workshop. We will address questions such as: how has Athens and the ways it is being discussed and portrayed changed during the latest years? How does art and culture participate in, comment on, and respond to these changes? Where does art and cultural tourism meet?
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
 
Presentation/discussion #1: Images of the city through art projects and artworks
Monday, March 12, 19.00
 
Participants: Blue Owl Travels (Nikos Arvanitis, Alexis Dallas, Kyriaki Goni, Panos Sklavenitis, Kostis Stafylakis), OPA (Slobodanka Stevceska and Denis Saraginovski), Eva Giannakopoulou. Coordination: Sofia Grigoriadou.
 
Except for Athens, the first meeting’s discussion will involve the city of Skopje too, as art has played a key role in the city’s latest regeneration (Skopje 2014). At the same time, artists and architects have been commenting on the state’s plans through interventions in the city. Starting with certain artworks and projects that took place during the latest years in Athens and in Skopje, we will examine how artists and curators respond to changes in both cities in a discussion extending to public interventions, tours, city branding, and exoticisation.
 
The discussion will take place in English.
 
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
 
ΕΛ
 
Μάρτιος στο TWIXTlab: Επανεξετάζοντας την εικόνα της Αθήνας
συντονισμός: Σοφία Γρηγοριάδου
 
“Η Αθήνα είναι το νέο Βερολίνο” ή “η νέα Μονμάρτη”; “Η γενέτειρα της δημοκρατίας” ή μια “πόλη της κρίσης”; Ή μήπως είναι “ένα μεγάλο καλλιτεχνικό residency” κι ένα “εργαστήριο δημιουργικών ιδεών”; Σε κάθε περίπτωση, “καλωσήρθατε και απολαύστε τα ερείπια”! Τον Μάρτιο στο TWIXTlab θα προσεγγίσουμε και θα (ανα)παράξουμε εικόνες και λόγους για την πόλη της Αθήνας μέσα από δύο ημέρες παρουσιάσεων/συζητήσεων και ένα κλειστό εργαστήριο. Θα εξετάσουμε ερωτήματα όπως: πώς έχει αλλάξει η ίδια η Αθήνα αλλά και οι τρόποι που αυτή συζητιέται και αναπαρίσταται κατά τα τελευταία χρόνια; Πώς η τέχνη και ο πολιτισμός συμμετέχουν, σχολιάζουν και ανταποκρίνονται σε αυτές τις αλλαγές; Πού συναντιούνται η τέχνη και ο πολιτισμικός τουρισμός;
 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
 
Παρουσίαση/συζήτηση#1: Εικόνες της πόλης μέσα από καλλιτεχνικά projects και έργα τέχνης
Δευτέρα, 12 Μαρτίου, 19.00
 
Συμμετέχουν: Blue Owl Travels (Νίκος Αρβανίτης, Κυριακή Γκόνη, Αλέξης Δάλλας, Πάνος Σκλαβενίτης, Κωστής Σταφυλάκης), OPA (Slobodanka Stevceska και Denis Saraginovski), Εύα Γιαννακοπούλου. Συντονισμός: Σοφία Γρηγοριάδου.
 
Εκτός από την Αθήνα, στη συζήτηση της πρώτης συνάντησης θα περιληφθεί και η πόλη των Σκοπίων, καθώς η τέχνη έπαιξε σημαντικό ρόλο στην τελευταία ανάπλαση της πόλης (Skopje 2014). Την ίδια στιγμή, καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες σχολίασαν τα κρατικά σχέδια μέσα από παρεμβάσεις στην πόλη. Με αφετηρία συγκεκριμένα έργα και projects που έλαβαν χώρα τα τελευταία χρόνια τόσο στην Αθήνα όσο και στα Σκόπια θα εξετάσουμε πώς καλλιτέχνες και επιμελητές ανταποκρίνονται σε αλλαγές στις δύο πόλεις σε μια συζήτηση που εκτείνεται σε δημόσιες παρεμβάσεις, περιηγήσεις, city branding, και εξωτικοποίηση.
 
Η συζήτηση θα γίνει στα Αγγλικά.

Λογικές του Πιεστηρίου #2

26907762_2158899074337363_1603496011009734819_n
Τί ιστορίες λέει ένα έντυπο, πέρα από τις τυπωμένες φράσεις του; Τί είδους σχέσεις, αξίες, λογικές και παράδοξα μεταφέρει πλάι, ή σε συνέργεια με το κείμενο; Στη δεύτερη εκδήλωση του TWIXTlab σχετικά με τις «Λογικές του Πιεστηρίου», σε συντονισμό του Γιώργου Σαμαντά, θα καταπιαστούμε με αυτοσχέδιες εκδόσεις και μικρούς εκδοτικούς οίκους από το χώρο -ή στα όρια- των εικαστικών τεχνών. Μεταξύ άλλων θα μας απασχολήσουν οι παραγωγικές σχέσεις, οι σημειολογικές αξίες, η σχέση λόγου-φόρμας-σχεδιασμού και οι σχέσεις του εντύπου με τα (αναγνωστικά) κοινά και με την πόλη, σε μια συζήτηση μεταξύ ανθρώπων και έντυπων υποκειμένων. Μαζί μας ο Φάνης Δαλέζιος & Θοδωρής Κωβαίος (Theodoros Koveos) (Éditions DOLCE Eκδόσεις), Αλίκη Κακουλίδου (Metoo communication design), Σοφία Γρηγοριάδου (Exceptional Athens, TWIXTlab), Άρης Μιχαλόπουλος (ΦΟΖ).

What stories does a printed artifact say, besides its printed words? What kind of relations, values, logics and paradoxes does it carry beyond, next to, or in synergy with the text? In this second event of TWIXTlab concerning the “Logics of the Printing Press”, coordinated by Giorgos Samantas, we will engage in a discussion between people and printed subjects from the domain of visual arts. Between others, we will investigate the productive relations, semiotic values, and the relations between text, form and design engendered in printed matter, as well as its relations with reading audiences and the city. With Fanis Dalezios & Θοδωρής Κωβαίος (Theodoros Koveos) (Éditions DOLCE Eκδόσεις), Sophia Grigoriadou (Exceptional Athens, TWIXTlab), Aliki Kakoulidou (Metoo communication design), Aris Michalopoulos (FOZ).

(εικονα/image: public domain)

Δευτέρα, 22 Ιανουαρίου, 19.00 – Monday, January 22
TWIXTlab, Εμπεδοκλέους 19, Παγκράτι – Empedokleous 19, Pangrati

Ελπίδα Ρίκου: Σχετικά με την καθημερινότητα∙ ειδικότερα, για την τροφή.

24174328_929221297243679_4752869065846447189_n

ΟΙ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ TWIXTlab

Δεκέμβριος | Σχετικά με την καθημερινότητα – συντονισμός: Ελπίδα Ρίκου

ΔΕΥΤΕΡΑ 4/12/2017 ώρα 19:00-22:00

Ελπίδα Ρίκου: Σχετικά με την καθημερινότητα∙ ειδικότερα, για την τροφή.

H Eλπίδα Ρίκου θα συζητήσει τι σημαίνει η αναφορά στην «καθημερινότητα» και πώς εντάσσεται στο σκεπτικό και τις δράσεις ενός project μεταξύ τέχνης και ανθρωπολογίας όπως το TWIXTlab. Ως παράδειγμα, θα παρουσιάσει το project «Σχετικά με την τροφή» που πραγματοποίησε σε συνεργασία με την Δ.Κονδυλάτου (2016-2017). Η παρουσίαση θα εμπλουτιστεί με νέες προτάσεις συμμετεχόντων στο project (Ευγενία Βακαλοπούλου, Σοφία Γρηγοριάδου, Μαρούλα Παπαναστάση, Ελπίδα Ρίκου)

Η παρουσίαση και η συζήτηση θα γίνουν στα ελληνικά.

ΤWIXTlab MEETINGS

December | About the everyday- coordination: Elpida Rikou

Monday 4/12/2017, time 19:00-22:00

Elpida Rikou: About the everyday; particularly, about food.

Elpida Rikou will discuss meanings of the reference to “everyday” and ways that this reference is embodied to the concept and activities of a project “between art and anthropology” as ΤWIXTlab. As an example, Elpida Rikou will present the project “about food” which she has realized in collaboration with Dimitra Kondylatou (2016-2017). The presentation will be enriched with new proposals by certain of the project’s participants (Sophia Grigoriadou, Maroula Papanastassi, Elpida Rikou, Evgenia Vakalopoulou).

The presentation and the discussion will be in greek

Η Ζωγραφική σήμερα. Εργαστήριο στον δήμο Χαλανδρίου

 
Bursting bubble

Bursting bubble. Painting, 23.6 H x 19.7 W x 0.8 in Juan Maria Bollé, Hofstade Belgium, Saatchi Art

Ξεκινάμε! Με πολλή χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη της 2ης χρονιάς λειτουργίας του εργαστηρίου σύγχρονης τέχνης του Δήμου Χαλανδρίου με θέμα Η Ζωγραφική σήμερα.

Σας περιμένουμε την Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 2017 και ώρα18:00- 21:00 στο Δημοτικό Κέντρο Νεότητας του Δήμου Χαλανδρίου (Αντιγόνης 56 & Δαναΐδων, Χαλάνδρι).
Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί ένα πρόγραμμα που ξεκινάει από την ζωγραφική και οδηγεί σε νέες περιπέτειες.