Καλλιτεχνικές διαλέξεις σειρά 3# Η καλλιτεχνική έρευνα στο πεδίο του χορού

Scroll down for English >>>

 

Οκτώβριος- Δεκέμβριος 2020 (Δευτέρα 20:00-22:00) 

 

Σειρά δέκα διαδικτυακών διαλέξεων και συζητήσεων, ανοικτών στο κοινό, που επικεντρώνονται στην καλλιτεχνική έρευνα στο πεδίο του χορού μέσα από τις πρακτικές των ίδιων των χορογράφων και τη σκέψη τους. Μιλούν οι χορογράφοι: Τζένη Αργυρίου, Ζωή Δημητρίου, ‘Ιρις Καραγιάν, Μαριέλα Νέστορα, Ανδρονίκη Μαραθάκη, Σοφία Μαυραγάνη, Ελένη Μυλωνά, Δημήτρης Μυτιληναίος, Ευφροσύνη Πρωτοπαπά, Φωτεινή Σταματελοπούλου.

Τη σειρά επιμελείται η Στεριανή Τσιτζιλώνη, ερευνήτρια και θεωρητικός του χορού (https://tsintzilonisteriani.wordpress.com) και διοργανώνεται σε συνεργασία με το Κέντρο Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν (https://www.duncandancecenter.org/), στο πλαίσιο της έρευνας για την καλλιτεχνική έρευνα στην Ελλάδα (https://artistic-research.gr/%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/) που διεξάγει η Ελπίδα Ρίκου, ανθρωπολόγος, εικαστικός και μέλος του TWIXTlab. Η έρευνα ξεκίνησε το 2019 και για ένα χρόνο επικεντρώθηκε στις εικαστικές τέχνες, σε συνεργασία με την ιστορικό τέχνης Κατερίνα Κωνσταντίνου και τη στήριξη του Κέντρου ‘Ερευνας για τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Ευχαριστούμε το Κ.Ε.Α.Ε. και ιδιαίτερα την Αθηνά Μποζίκα για την τεχνική υποστήριξη στην παρούσα τρίτη σειρά διαλέξεων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ                                                                                                                           

12/10/20

Μαριέλα Νέστορα (χορογράφος, B.Sc., M.Sc., M.A. practice based artistic research Master Theater Practices – ArtEz, Arnhem, Netherlands)

19/10/20

Δημήτρης Μυτιληναίος (χορογράφος, Μaster Εxerce-ICI-CCN Université III Paul-Valéry-Montpellier)

26/10/20

Φωτεινή Σταματελοπούλου (Χορογράφος, Researcher in Performance Psychology)

2/11/20

Σοφία Μαυραγάνη (χορογράφος)

9/11/20

Ευφροσύνη Πρωτοπαπά (Χορογράφος, Αναπληρ. Καθηγήτρια University of Roehampton, practice-based PhD in choreography, University of Roehampton/UK )

16/11/20

Τζένη Αργυρίου (χορογράφος, performance maker)

23/11/20

Ελένη Μυλωνά (χορογράφος και MA practice based artistic research Theatre Practices -ArtEz, Arnhem, Netherlands)

30/11/20                                                                              

Ιρις Καραγιάν (χορογράφος, Master of Arts in Performance and Culture, Goldsmiths College, UK)

7/12/20

Ανδρονίκη Μαραθάκη  (dance-maker, MA Performance Practices as Research, University of London, UK)

14/12/20

Ζωή Δημητρίου (Χορογράφος, ακαδημαϊκός, ΜΑ in European Dance Theatre, Trinity Laban Conservatoire, Υποψήφια Διδάκτωρ University of Roehampton,UK)

Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται διαδικτυακά (μέσω zoom). Οι  θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για κράτηση θέσης παρακαλούμε απευθυνθείτε στο TWIXTlab (twixtlab@gmail.com).

Εικόνα: Μέντη Μέγα | Transforming Me, ένα δίγλωσσο σόλο | Φωτογραφία: Νίκος Ηλιόπουλος, 2015. Η καλλιτεχνική διάλεξη της Μέντης Μέγα πραγματοποιήθηκε στο TWIXTlab στις 5/10/19 ως προοίμιο του παρόντος αφιερώματος στο χορό (βλ. το αρχείο της καλλιτεχνικής έρευνας).

 

 

Artist talks 3rd series# Artistic research in the field of dance 

OctoberDecember 2020 (Monday 20:00-22:00)

A series of ten artist talks and discussions about artistic research in the field of dance focusing on the choreographers’ ideas and practices. The talks will take place online, in Greek language and are open to the public.  

Invited speakers: Tzeni Argyriou, Zoi Dimitriou, Iris Karayan, Mariela Nestora, Androniki Marathaki, Sofia Mavragani, Eleni Mylona, Dimitris Mytilinaios, Efrosyni Protopapa, Fotini Stamatelopoulou.

Curator: Steriani Tsintziloni, dance theorist and researcher (https://tsintzilonisteriani.wordpress.com)

With the collaboration of the Duncan Dance Research Center (https://www.duncandancecenter.org/)

The 3rd series of artist talks are organized as part of the research on artistic research in Greece which started in 2019 by Elpida Rikou, artist, anthropologist and founding member of TWIXTlab. The research’s first year focused on the visual arts with the collaboration of art historian Katerina Konstantinou and the support of the Research Centre for the Humanites (https://artistic-research.gr/%cf%83%cf%87%ce%b5%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ac/). We wish to thank R.C.H. and particularly Athena Bozika for the technical support in this, 3rd series of talks.  

PROGRAM

12/10/20

Mariela Nestora (choreographer, B.Sc., M.Sc., M.A. practice based artistic research Master Theater Practices, ArtEz, Arnhem, Netherlands)

19/10/20

Dimitris Mytilinaios (choreographer, Μaster Εxerce-ICI-CCN Université III Paul-Valéry-Montpellier)

26/10/20

Fotini Stamatelopoulou (choreographer, Researcher in Performance Psychology)

2/11/20

Sofia Mavragani (choreographer)

9/11/20

Efrosyni Protopapa (choreographer, Assistant Professor University of Roehampton, practice-based PhD in choreography)

16/11/20

Tzeni Argyriou (choreographer, performance maker)

23/11/20

Eleni Mylona (choreographer, MA practice based artistic research Theatre Practices, ArtEz, Arnhem, Netherlands)

30/11/20        

Iris Karayan (choreographer, Master of Arts in Performance and Culture, Goldsmiths College, UK)

7/12/20

Ανδρονίκη Μαραθάκη  (dance-maker, MA Performance Practices as Research, University of London, UK)

14/12/20

Zoi Dimitriou (choreographer, academic, ΜΑ in European Dance Theatre, Trinity Laban Conservatoire, PhD candidate University of Roehampton, UK).

 

The artist talks take place online via zoom. Participation is limited and in priority order. For reservations please contact TWIXTlab (twixtlab@gmail.com)

Image: Medie Mega | Transforming Me, a bilingual solo | Photograph: Nikos Iliopoulos, 2015. Medie Megas’ artist talk took place the 5/10/19 at TWIXTlab as a preamble of the present tribute to dance research (see the artistic research archive).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *