Τεχνικές του Εαυτού

GR

for english scroll down>>

Τεχνικές του Εαυτού | Ελπίδα Ρίκου (ανθρωπολόγος, εικαστικός)

Πρότζεκτ καλλιτεχνικής έρευνας που επικεντρώνεται στις ψυχοκοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις της κατασκευής του «εαυτού» στην καθημερινότητα. Προτείνονται σειρές εργαστηρίων όπου δοκιμάζονται συνδυασμοί θεωρίας και πρακτικής, των εικαστικών τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών, με στόχο να διευκολύνουν τις/τους συμμετέχουσες/οντες να διαμορφώσουν νέα δικά τους εργαλεία αυτεπίγνωσης και ενδεχομένως αλλαγής.

Περισσότερα εδώ: https://www.facebook.com/rikouelpida/

Οι θέσεις είναι περιορισμένες για λόγους καλής λειτουργίας του εργαστηρίου. Θα χαρούμε πολύ αν υπάρξει μεγάλο ενδιαφέρον αλλά ενημερώνουμε ότι ενδέχεται να δημιουργηθεί λίστα αναμονής

Η πρώτη σειρά εργαστηρίων (Ιανουάριος-Ιούνιος 2020) αποδίδει έμφαση στη σωματικότητα. Περιλαμβάνει έξι εργαστήρια, καθένα από τα οποία εκκινεί από μια αναφορά σε έργο, θεωρητικό ή καλλιτεχνικό, ως εξής:

1ο εργαστήριο (Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2020, 17:00-21:00): Εγώ-δέρμα (Didier Anjieu)

2ο εργαστήριο (Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2020, 17:00-21:00): Τεχνικές του σώματος (Marcel Mauss)

3ο εργαστήριο (Σάββατο 14 Μαρτίου 2020, 17:00-21:00): Αναταραχή φύλου (Judith Butler)

4ο εργαστήριο (Σάββατο 11 Απριλίου 2020, 17:00-21:00): Πέρα από την αρχή της ηδονής (Sigmund Freud)

5ο εργαστήριο (Σάββατο 16 Μαΐου 2020, 17:00-21:00): Ένας άνθρωπος που κοιμάται (George Perec)

6ο εργαστήριο (Σάββατο 13 Ιουνίου 2020,17:00-21:00): Μετασχηματισμοί (Mέντη Μέγα)

Σε κάθε εργαστήριο προτείνονται δραστηριότητες με καλλιτεχνικό χαρακτήρα, ανάγνωση κειμένων και συζήτηση. Η συμμετοχή είναι ανοικτή σε κάθε ενδιαφερόμεν@ με αγορά της κάρτας TWIXT(K)lab 20 ευρώ (σε περίπτωση drop in επίσης). Οι θέσεις είναι περιορισμένες.

Δηλώσεις συμμετοχής: με μήνυμα στη σελίδα Techniques of the Self στο fb ή με e-mail στο twixtlab@gmail.com. 

ENG

Techniques of the Self | Elpida Rikou (anthropologist, visual artist)

Techniques of the self is an artistic research project focusing on the psychosocial and political dimensions of the construction of the self in everyday life. Various combinations of theory and practice of the visual arts and the humanities are explored during a series of workshops, in view of facilitating the construction of new instruments of self-awareness and eventually change by the participants themselves.

The first series of workshops (January-June 2020) emphasizes embodiment. Six workshops are proposed, each one inspired by a reference to a work of art or theory, as follows:

1st workshop (Saturday 18 January 2020, 17:00-21:00): The Skin Ego (Didier Anjieu)

2nd workshop (Saturday 15 February 2020, 17:00-21:00): Techniques of the body (Marcel Mauss)

3rd workshop (Saturday 14 March 2020, 17:00-21:00): Gender trouble (Judith Butler)

4th workshop (Saturday 11 April 2020, 17:00-21:00): Beyond the pleasure principle (Sigmund Freud)

5th workshop (Saturday 16 May 2020, 17:00-21:00): A man asleep (George Perec)

6th workshop (Saturday 13 June 2020, 17:00-21:00): Transformations (Medie Megas)

Activities with an artistic character, reading and discussion are proposed at each workshop. Participation is open to everyone interested, with the purchase of TWIXT(k)Lab card for €20 (in the case of drop in, also). Places are limited.

Register with a message at Techniques of the Self fb page or with an email at twixtlab@gmail.com.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *