Πρόγραμμα 2018-19 / Programme 2018-19

Scroll down for English 

Το TWIXTLab συνεχίζει για πέμπτο χρόνο τη λειτουργία του με τη διοργάνωση εργαστηρίων, σεμιναρίων και άλλων δραστηριοτήτων που συνδέουν τις τέχνες με τις ανθρωπιστικές επιστήμες και συμβάλλουν στην κριτική και δημιουργική πραγμάτευση όψεων της καθημερινής ζωής ατόμων και ομάδων που εμπλέκονται σε αυτές.

Το 2018-2019 θα επικεντρωθούμε στις εξής δύο θεματικές:

 • Σώμα, επιτέλεση και ο πολιτικός «εαυτός»
 • Πόλη, τέχνη και media.

Οι θεματικές αυτές προσεγγίζονται από τα μέλη του TWIXTlab και προσκεκλημένους συνεργάτες μέσα από:

 • Το σεμινάριο του TWIXTLab με ομιλίες, συζητήσεις, προβολές και άλλες δράσεις (Δευτέρες 19:00-22:00, θα βγαίνουν σχετικές ανακοινώσεις)
 • Εργαστήριο θεάτρου («Θέατρο και Πολιτική») με την ηθοποιό Δέσποινα Σαραφείδου (Τρίτη 19:00-22:00, έναρξη 6/11/18)
 • Εργαστήριο performance art (“DO IT!”) με την performance artist και σκηνοθέτιδα Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου (Πέμπτη 18:30-21:30, έναρξη 1/11/18)
 • Εργαστήριο ζωγραφικής/σύγχρονης τέχνης («Τεχνικές του Εαυτού») με την εικαστικό, κοινωνική ψυχολόγο και ανθρωπολόγο Ελπίδα Ρίκου (Κυριακή 17:00-20:00, έναρξη 13/1/19)

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης:

 • εργαστήρια μικρής διάρκειας για ειδικά θέματα (Σάββατο ή/και Κυριακή)
 • περιπάτους στην Αθήνα σε συνδυασμό με καλλιτεχνικές δραστηριότητες (Σάββατο ή/και Κυριακή)
 • ομάδες ανάγνωσης (καθημερινές)
 • artist’s talks, ημερίδες και άλλες έκτακτες εκδηλώσεις

Το σεμινάριο του TWIXTLab και ορισμένες έκτακτες εκδηλώσεις είναι ανοικτές στο κοινό με ελεύθερη συμμετοχή. Τα εργαστήρια πραγματοποιούνται με περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων, μετά από εγγραφή και συνδρομή.

Οι εκδηλώσεις του TWIXTLab, καθώς και πληροφορίες για τη συμμετοχή σε αυτές ανακοινώνονται μέσω fb και newsletter. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας στο twixtlab.admin@twixtlab.com.

___

TWIXTlab continues into its fifth year of existence! This year’s programme includes workshops, seminars, and diverse projects that combine perspectives and practices from the arts and humanities, aiming to promote a creative and critical engagement of groups and individuals with aspects of their everyday life.

During 2018-2019, we will engage in two main domains:

 • Body, performance and the political “self”
 • Arts, media and the city

TWIXTlab members and collaborators will approach these topics through:

 • TWIXTLab’s seminar, which will be comprised of talks, discussions, screenings and other events (Mondays 19:00-22:00)
 • Theater workshop (“Theater and politics”) organized by actress Despina Sarafeidou (every Tuesday 19:00-22:00, start 6/11/18)
 • Performance workshop (“DO IT!”) organized by performance artist & stage director Vera Iona Papadopoulou (every Thursday 18:30-21:30, start 1/11/18)
 • Painting/contemporary art workshop (“Techniques of the self”) organized by visual artist, social psychologist & anthropologist Elpida Rikou (every Sunday 17:00-20:00, start 13/1/19)

The programme also includes:

 • Workshops on specific topics (short term, Saturdays or/and Sundays)
 • Walks in Athens, combined with artistic activities (Saturdays or/and Sundays)
 • Reading groups (weekdays)
 • Artist’s talks, meetings and other events

TWIXTLab’s seminar and certain events are open to the public, free of charge. The workshops are addressed to a limited number of participants with a subscription fee.

TWIXTLab activities and all the relevant information for the participants are announced via fb and newsletter. You can also e-mail us on twixtlab.admin@twixtlab.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *