Αθηνά Πεγκλίδου

Η Αθηνά Πεγκλίδου είναι μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο τμήμα Κοινωνιολογίας (Παν/μιο Αιγαίου) με μεταπτυχιακές σπουδές στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Ε.Η.Ε.S.S., Paris) και στο Ανθρωπολογικό Ντοκιμαντέρ (Paris X-Nanterre), PhD στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Ε.Η.Ε.S.S., Paris). Έχει διδάξει προπτυχιακά και μεταπτυχιακά μαθήματα που αφορούν στην ιατρική ανθρωπολογία και στην ιστορία, θεωρία και σκηνοθεσία του ανθρωπολογικού κινηματογράφου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην κατασκευή του ψυχικού πόνου, στις έμφυλες διαστάσεις της κατάθλιψης, στα θεραπευτικά δρομολόγια, στην ψυχολογιοποίηση της θρησκείας και στις συμβολικές διαστάσεις του φάρμακου. Τα πρόσφατα ενδιαφέροντα της περιλαμβάνουν την ηθική οικονομία της ιατρικής μέσα από τη μελέτη της δωρεάς, του δώρου και της διαφθοράς και τις κοινωνικές συνέπειες της βιολογικοποίησης της ψύχωσης. Σχετικά με τα οπτικά μέσα στον ανθρωπολογικό λόγο και πρακτική, την έχει απασχολήσει σε κείμενα της η χρήση τους στην ελληνική λαογραφία, η κινηματογράφηση συνεντεύξεων κι έχει επιμεληθεί το Κάμερα και Εθνογραφία: Φιλμικές Αποτυπώσεις της Ετερότητας, εκδ. futura (υπ. εκδ.). Έχει κάνει τρεις ταινίες.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *