Παναγιώτης Πανόπουλος

Ο Παναγιώτης Πανόπουλος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1967. Σπούδασε παιδαγωγικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κοινωνική ανθρωπολογία στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, από όπου και πήρε διδακτορικό δίπλωμα το 1998. Είναι μόνιμος επίκουρος καθηγητής ανθρωπολογίας της μουσικής και του χορού στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Έχει επίσης διδάξει στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. Ασχολείται ερευνητικά με ζητήματα ανθρωπολογίας των μουσικών επιτελέσεων και εθνογραφίας του ήχου. Οι εθνογραφικές του εργασίες εστιάζουν στον συμβολισμό του ήχου και της ακοής στην ελληνική κοινωνία, χρησιμοποιώντας σαν εθνογραφικό παράδειγμα τα κουδούνια των ζώων: “Animal Bells as Symbols: Sound and Hearing in a Greek Island Village”. Journal of the Royal Anthropological Institute 9: 639-656, (2003). Ένα άλλο κομμάτι των ερευνητικών του ενδιαφερόντων εντοπίζεται στη μελέτη των τοπικών συλλόγων και του ρόλου των μουσικών επιτελέσεων στη συγκρότηση της ταυτότητας: «‘Άμα ταιριάξει…’: Φύλο, χρόνος και εντοπιότητα σ’ ένα χωριό της Νάξου». Στο Εαυτός και «Άλλος»: Εννοιολογήσεις, ταυτότητες και πρακτικές στην Ελλάδα και την Κύπρο. Γκέφου-Μαδιανού, Δήμητρα, επιμ. Αθήνα: Gutenberg, (2003). «Retour au village natal: Associations locales et renouveau culturel». Ethnologie Francaise XXXV, 2005/ 2: 243-253. Ειδικό τεύχοςαφιέρωμα: Grece: Figures de l’alterite. Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος, επιμ. «Επιστρέφοντας στον γενέθλιο τόπο: Οι τοπικοί σύλλογοι και η πολιτισμική κατασκευή του τόπου». Στο Περιπέτειες της ετερότητας: Η παραγωγή της πολιτισμικής διαφοράς στη σημερινή Ελλάδα. Παπαταξιάρχης, Ευθύμιος, επιμ. Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια, 2006. To 2005 κυκλοφόρησε, υπό την επιμέλειά του, το βιβλίο Από τη μουσική στον ήχο (Αθήνα: Εκδόσεις Αλεξάνδρεια), στο οποίο περιέχονται μεταφρασμένες εθνογραφικές μελέτες τριών σημαντικών ανθρωπολόγων της μουσικής, πλαισιωμένες από εισαγωγή και επίμετρο του επιμελητή γύρω από ζητήματα ανθρωπολογίας της μουσικής και του ήχου. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται ερευνητικά με την κοινότητα και τoν πολιτισμό των Κωφών στην Ελλάδα. Έχει εργαστεί ως επισκέπτης ερευνητής στο Princeton University και το University of California, Berkeley. Είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κοινωνικών Ανθρωπολόγων και της Ελληνικής Εταιρείας Ακουστικής Οικολογίας.

Panayotis Panopoulos was born in Athens in 1967. He received his University Degree in Education from the University of Athens (1989). Both his Post-graduate Degree and his Ph.D. on Social Anthropology were received from the Department of Social Anthropology of the University of the Aegean, Mytilene, in 1991 and 1998 respectively. He has taught anthropology at the Democretian University of Thrace, the University of Crete and Panteion University, Athens. He is currently Permanent Assisstant Professor of Anthropology of Music and Dance at the Department of Social Anthropology and History, University of the Aegean. His research interests concern the anthropology of sound and performance. His ethnographic publications concern the symbolism of sound and hearing in modern Greece (e.g. “Animal Bells as Symbols: Sound and Hearing in a Greek Island Village”, Journal of the Royal Anthropological Institute 9: 639-56, 2003); another part of his research concerns the study of local associations and the role of musical performaces in the construction of place (e.g. “Retour au village natal: Associations locales et renouveau culturel”. Ethnologie Francaise XXXV, 2: 243-53, 2005). He is currently working on a research project concerning the culture of the Deaf community in Greece. He has been a Research Visiting Scholar at Princeton University and the University of California, Berkeley. He is a member of the European Association of Social Anthropologists and the Greek Society for Acoustic Ecology.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *