Αθηνά Δ. Μιράσγεζη

Η Αθηνά Δ. Μιράσγεζη δίδαξε επί σειρά ετών φιλοσοφία στα πανεπιστήμια Κρήτης, Πάτρας, Ιωαννίνων, Αθηνών και Κύπρου, σήμερα διδάσκει ευρωπαϊκή φιλοσοφία στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Σπούδασε φιλοσοφία στην Αθήνα όπως και στο Παρίσι (Σορβόννη, EHESS) με υποτροφία της Γαλλικής Κυβέρνησης. Έχει δημοσιεύσει τα βιβλία: Στις εκδόσεις Institut du livre-A.Kardamitsa: La crise des valeurs du point de vue des masses solitaires, La castration en tant que complexe de la perte de la mort.  Στις εκδόσεις Ευρυδίκη: Ο λαιμός του Ionesco: Η επιθυμία θανάτου για αρχαρίους, Η αισθητική μετά τον Nietzsche, Δυο κείμενα για τον πολιτισμό, Μεταφυσική της τέχνης. Έχει λάβει μέρος σε πολλά διεθνή καθώς και πανελλήνια συνέδρια φιλοσοφίας.

Athena D. Mirasyesis has taught philosophy for many years at the Universities of Crete, Patras, Ioannina, Athens and Cyprus and currently teaches European philosophy at the Hellenic Open University. She studied philosophy in Athens and in Paris (Sorbonne-EHESS), where she was awarded a French Government scholarship. Athena has published the following books: Crisis of values from the viewpoint of the solitary masses, Castration as a loss of death complex, published by the Institut du livre-A.Kardamitsa Press (in French); Ionesco’s Throat: the Death Wish for Beginners, Aesthetics after Nietzsche, Two Texts on Civilisation, Metaphysics of Art., published by Eurydicebooks (in Greek). She has participated in many international and pan-Hellenic conferences on philosophy.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *