Ελπίδα Καραμπά

H Ελπίδα Καραμπά είναι επιμελήτρια και θεωρητικός τέχνης. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε αρχειακές και ερευνητικές καλλιτεχνικές πρακτικές καθώς και σε ακτιβιστικές και επιτελεστικές μορφές τέχνης.

Elpida Karaba is an art theorist and independent curator. Her research interests and publication record focus on archival and research based art, documentary, activist and performative art practices.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *