Κωνσταντίνος Καλαντζής

Ο Κωνσταντίνος Καλαντζής είναι ανθρωπολόγος (PhD UCL 2010) με ειδίκευση στον οπτικό και υλικό πολιτισμό. Έχει διεξάγει επιτόπιες έρευνες στην Κρήτη, τη Θεσσαλία και τις Κυκλάδες ενώ οι δημοσιεύσεις του περιλαμβάνουν κείμενα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Web: www.konstantinoskalantzis.com/

Konstantinos Kalantzis is a social anthropologist (PhD UCL 2010) specialising in visual and material culture. He has conducted field research in Crete, Thessaly and the Cyclades. His publications include essays in anthropological journals and edited volumes. Web: www.konstantinoskalantzis.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *