Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος

Ο Ταξιάρχης Διαμαντόπουλος (Αθήνα 1965) είναι μηχανικός ψηφιακής σύνθεσης ήχου με σπουδές στην Πληροφορική (τμήμα Πληροφορικής, Τ.Ε.Ι. Αθήνας – 1989) και μεταπτυχιακά στη Μουσική Τεχνολογία (MSc in Music Technology, University of York – 1990). Έχει διδάξει Σύνθεση Ήχου και Προγραμματισμό για Μουσικές Εφαρμογές στο τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής του Τ.Ε.Ι. Κρήτης (2000-08), ενώ από το 2007 διδάσκει Ψηφιακές Εφαρμογές Ήχου στην Α.Σ.Κ.Τ., στο εργαστήριο Πολυμέσων/Υπερμέσων καθώς και στα ΠΜΣ ‘Ψηφιακές Μορφές Τέχνης’ και ‘Τέχνη & Εικονική Πραγματικότητα’. Συγγραφέας δύο βιβλίων: ‘Προγραμματισμός & Σύνθεση Ήχου’ (Έλλην, 2004) και ‘Η Μουσική τωνβΥπολογιστών’, (Ίων, 2014). Κύρια ερευνητικά/καλλιτεχνικά ενδιαφέροντα: σύνθεση ήχου, πολυκάναλα ηχητικά περιβάλλοντα, διαχείριση δεδομένων/μεταδεδομένων σε πολυμεσικές εφαρμογές.

Taxiarchis Diamantopoulos (Athens, 1965). Sound Synthesis Engineer with a background in Informatics (TEI of Athens – 1989) and Music Technology (MSc in Music Technology, University of York – 1990). He has been running courses in Sound Synthesis and Computer Music Programming at the Music Technology & Acoustics dept. of the T.E.I. of Crete (2000-2008), as well as in Digital Sound Processing at the Athens School of Fine Arts Multimedia/Hypermedia lab and the ‘Digital Forms of Art’ and ‘Art & Virtual Reality’ postgraduate programs (2007-present). An author of two books: ‘Sound Synthesis Programming’ (Ellin, 2004), ‘Music Made by Computers’ (Ion, 2014). Main research/artistic interests: sound synthesis, multichannel soundscape diffusion, mixed media data/metadata.