Σοφία Γρηγοριάδου / Sofia Grigoriadou

H Σοφία Γρηγοριάδου είναι διδακτόρισσα του Τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, με ερευνητικό αντικείμενο τις διασυνδέσεις μεταξύ τέχνης και πόλης στην Αθήνα και τα Σκόπια, καθώς και τη σύμπραξη ανθρωπολογίας και τέχνης. Είναι απόφοιτος του Μεταπτυχιακού Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Είναι πτυχιούχος του Εικαστικού Τμήματος της Α.Σ.Κ.Τ. (2013) και του Φιλοσοφικού Παιδαγωγικού και Ψυχολογικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών (2006). Έχει συμμετάσχει σε ομαδικές εκθέσεις, συνέδρια, ερευνητικά και καλλιτεχνικά projects στην Αθήνα, τα Σκόπια, το Εδιμβούργο, την Κωνσταντινούπολη και τη Βηρυτό. Έχει συνεπιμεληθεί κι συνδιοργανώσει καλλιτεχνικά και ερευνητικά projects. Έχει πραγματοποιήσει εκπαιδευτικά προγράμματα σε σχολεία, έχει εργαστεί με παιδιά με αναπηρία και έχει διδάξει στο Α’ εργαστήριο ζωγραφικής στην Α.Σ.Κ.Τ. 

Sofia Grigoriadou holds a Phd in Social Anthropology (Panteion University, Athens). Her Phd research is focused on interrelations between art and the city in Athens and Skopje, as well as between art and anthropology. She holds a MFA degree from the Athens School of Fine Arts. She is a graduate of the A.S.F.A. (2013) and the Philosophical, Pedagogical and Psychological Department of the University of Athens (2006). She has participated in various exhibitions, conferences, research and artistic projects in Athens, Skopje, Edinburgh, Istanbul, and Beirut. She has co-curated and co-organised artistic projects and exhibitions. She has organised and carried out artistic workshops and educational programs, worked with children with disabilities and she has assisted at the A painting workshop, ASFA.

Ιστοσελίδα/Webpage