Performance Art Workshop

For English Scroll Down 

GR

με την Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου

Τα τελευταία χρόνια εικαστικοί, video-καλλιτέχνες, συγγραφείς, μουσικοί, χορευτές και ηθοποιοί εμπλουτίζουν τις καλλιτεχνικές τους πρακτικές με στοιχεία από την τέχνη της performance. Η performance γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής σε μια εποχή ταχύτητας, άγχους και διαμεσολαβημένων σχέσεων και απευθύνεται όχι μόνο σε καλλιτέχνες αλλά και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να προσεγγίσει με βιωματικό τρόπο τις υπαρξιακές και τις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις.

Η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει εργασία με αντικείμενα, happening, τεχνικές λεκτικής και μη λεκτικής επικοινωνίας και σωματική έκφραση. Μέσα από την ομαδική συνεργασία και την ατομική δουλειά με τον κάθε συμμετέχοντα, στόχος είναι η έρευνα, η δημιουργικότητα και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής συνείδησης.

Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στη διαδικασία οργάνωσης μιας performance: ιδέα, προετοιμασία, ιδιαιτερότητα της εκτέλεσης, τεκμηρίωση της διαδικασίας. Τρόποι σύνθεσης στο live art (πλαίσιο/χώρος, χρώμα, φως, υλικά), ιδιαιτερότητα της πραγματοποίησης της performance σε εξωτερικό χώρο, σε γκαλερί, σε φεστιβάλ κ.α. Δημιουργία πρωτότυπων ατομικών και ομαδικών performances.

Το εργαστηρίο αποτελείται από τρία μέρη:

Θεωρία: Ιστορία/θεωρία και σημερινές πρακτικές της performance (Performance art, live art, video performance). Κατανόηση του είδους. Έρευνα και προσδιορισμός των ορίων της performance ως καλλιτεχνικό μέσο. Διαφορά της performance από τα υπόλοιπα είδη σύγχρονης τέχνης. Η performance σε συνδυασμό με την καθημερινή ζωή.

Πρακτική: Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις από την μέθοδο της Αμπράμοβιτς, μέθοδο του Τερζόπουλου, actor training, ασκήσεις αυτοσυγκέντρωσης, tantra και yoga.

Πρωτότυπα έργα των συμμετεχόντων: Σχεδιασμός portfolio και πειραματισμός σε διαφορετικά είδη της performance (long duration performance, ηχητικές performances, video performances, performances οδηγιών κ.α.). Έρευνα της προσωπικής έκφρασης στο πεδίο της performance, καθώς και δημιουργία ομαδικών performances.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε καλλιτέχνες (εικαστικούς, ηθοποιούς, χορευτές, συγγραφείς, ποιητές, φωτογράφους, μουσικούς κ.α.). Παράλληλα, είναι ανοιχτό σε όποιον θέλει να δοκιμάσει και να ερευνήσει αυτό το είδος της τέχνης, να ανακαλύψει νέες πτυχές του εαυτού του και να αναπτύξει «εργαλεία» για την μετέπειτα προσωπική και καλλιτεχνική του πορεία.

Το εργαστήριο θα ολοκληρωθεί με ομαδική έκθεση των συμμετεχόντων. Οι συμμετέχοντες θα παρουσιάσουν τα πρωτότυπα έργα τους, τα οποία θα προκύψουν κατά τη διάρκεια των συναντήσεων.

Με την λήξη του εργαστηρίου θα δοθεί στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Έναρξη εργαστηρίου: Τρίτη 12 Νοεμβρίου 

Ώρες διεξαγωγής: κάθε Τρίτη 18:30 – 21:30

Διάρκεια εργαστηρίου: 10 συναντήσεις

Συνεισφορά
150€ για το σύνολο των 10 τρίωρων μαθημάτων, σε μία δόση στην αρχή
ή
90€ x 2 δόσεις, η μία στην αρχή και η δεύτερη στο 10° μάθημα / 75€ x 2 δόσεις για κατόχους της κάρτας του twixt*
ή
Συνδρομή: 20€ το drop-in / 18€ για κατόχους της κάρτας.

Για δηλώσεις συμμετοχής στείλτε μήνυμα στη σελίδα του TWIXTlab στο f ή στο twixtlab@gmail.com
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε με την εισηγήτρια: zveruko@gmail.com και στο 6906709578.

 

ENG

Performance Art Workshop

 Vera Iona Papadopoulou

In recent years, artists, writers, musicians, dancers and actors have enriched their artistic practices with elements of performance art. Performance becomes popular in an age of speed, stress and mediated relationships and is open not only to artists, but also to everyone who wants to experience his existential and artistic pursuits in an experiential way.

The workshop involves working with objects, happenings, verbal and nonverbal communication techniques and physical expression. Through teamwork and individual work with each participant, the goal is to research creativity and develop artistic consciousness.

Particular attention will be given to the process: idea, preparation, specificity of execution, documentation. Ways of composition in live art (frame/ space, colour, light, materials). Performances in an open area, in galleries, festival etc. Creating original individual and group performances.

The workshop consists of three parts:

Theory: History/ theory and current practice of performance (Performance art, live art, video performance). Researching and defining the limits of performance as an artistic medium. Differences from other kinds of contemporary art. Combination performance with everyday life.

Practice: The program includes exercises by Abramovic’s method, Terzopoulos’s method, actor training, self-concentration exercises, tantra and yoga.

Participants’ projects: Portfolio and experimentation on different kinds of performance (long duration performance, audio performance, video performance, instruction performances, etc.) Researching personal expression in the field of performance, as well as creating group performances.

The workshop is open to artists and to anyone who wants to try and research this kind of art, discover new aspects of himself and develop “tools” for his later personal artistic career. The workshop ends with a group exhibition of participants. The participants will present their original projects, which will emerge during the workshop.

At the end of the workshop will be given a certificate of attendance.

Workshop: starts Tuesday 12 November TWIXTLab and will be every Tuesday 18:30-21:30

Duration: 10 meetings.

150€ for all 10 3hr long classes, if paid once in the beginning
or
90€ x 2 times, paid in the beginning and at the 10th class / 75€ x 2 for owners of the TWIXTlab membership card*
or
20€ drop-in / 18€ for membership card owners

If you want to participate, contact us at the TWIXTlab page on f or at twixtlab@gmail.com
For more info contact the organizer: zveruko@gmail.com and 6906709578.