Κατερίνα Κωσταντίνου / Katerina Konstantinou

Η Κατερίνα Κωνσταντίνου είναι ιστορικός τέχνης με μεταπτυχιακές σπουδές στην Επιμέλεια Εκθέσεων. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εντάσσονται στα πεδία της ανθρωπολογίας, της αρχαιολογίας, της σύγχρονης τέχνης και της επιμέλειας. Έχει συμμετάσχει σε πλήθος ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει εργαστεί σε μουσεία και πολιτιστικούς οργανισμούς. Κείμενά της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους.

Katerina Konstantinou is an art historian and holds an MA in Exhibition Curating. Her research interests focus on the intersection of the fields of contemporary art, anthropology and archaeology. She has participated in several research programs around these fields and she has recently joined the research project “Learning from documenta” that develops critical methodologies for investigating the presence of documenta14 in Athens. She has worked for museums and cultural institutions. She has participated in conferences and she has published texts in collective volumes.