Ελπίδα Ρίκου / Elpida Rikou

Η Ελπίδα Ρίκου είναι εικαστικός, ανθρωπολόγος και κοινωνική ψυχολόγος, με ερευνητικό έργο πάνω σε θέματα τέχνης σε συνδυασμό με τις ανθρωπιστικές επιστήμες, την πολιτισμική πολιτική, την καθημερινή διαβίωση στην πόλη, το σώμα και την ψυχική υγεία. Είναι Διδάκτωρ Κοινωνικής Ψυχολογίας (EHESS,Παρίσι) με μεταπτυχιακό δίπλωμα στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (Paris V), πτυχιούχος Κοινωνιολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο) και Εικαστικών Τεχνών (ΑΣΚΤ Αθήνας). Από το 1998 διδάσκει στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (μεταξύ 2007 -2017 στην Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας) και διαθέτει σημαντικό αριθμό επιστημονικών και άλλων δημοσιεύσεων (Ανθρωπολογία και Σύγχρονη Τέχνη, Αλεξάνδρεια, 2013, κά.), ενώ από το 2008 διοργανώνει καλλιτεχνικά/ διεπιστημονικά projects (Learning from documenta, Φωνές, Αξία, κά.). Παράλληλα, η Ελπίδα Ρίκου έχει ασχοληθεί με την ψυχαναλυτική ψυχοθεραπεία (Centre de Formation et de Recherches Psychanalytiques, Παρίσι) και την θεραπεία μέσω τέχνης (stage, Paris V). Μεταξύ άλλων, συνεργάστηκε ως ερευνήτρια με το Centre National de Recherches Scientifiques στη Γαλλία, συνέβαλε εθελοντικά στις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Περιπτέρου 18 Ανω στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής και διετέλεσε Επιμελήτρια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (απ’όπου παραιτήθηκε για προσωπικούς λόγους). Επίσης, διαθέτει εμπειρία στο χώρο της δια βίου μάθησης και από το 2016 συντονίζει (μαζί με την Σοφία Γρηγοριάδου) το Εργαστήριο Σύγχρονης Τέχνης του Δήμου Χαλανδρίου. Σήμερα δραστηριοποείται κατά κύριο λόγο ως ανεξάρτητη ερευνήτρια, συγγραφέας και καλλιτέχνις στο πλαίσιο του πρότζεκτ TWIXTlab.

Elpida Rikou is a visual artist, social anthropologist and social psychologist. Her work concerns the relations of the arts to the humanities, cultural policy, everyday life in the city, the body, and mental health. She has a PhD on Social Psychology (EHESS, Paris), a MA on Social Anthropology (Paris V), a bachelor degree in Sociology (Panteion University), and a bachelor degree in Visual Arts (Athens School of Fine Arts). She has taught at different universities since 1998 (from 2007 -2017 at the Athens School of Fine Arts), and has published widely on scientific and other issues (Anthropology and Contemporary Art, Alexandria, 2013, etc.). Further, she has been organizing art projects with an interdisciplinary character since 2008 (Learning from documenta, Fonés, Value, etc.). Elpida Rikou has also been engaged in psychoanalytic psychotherapy (Centre de Formation et de Recherches Psychanalytiques, Paris) and in art therapy (stage, Paris V). She has been employed as a researcher at the Centre National de Recherches Scientifiques in France, she has contributed as a volunteer in the artistic activities of the Public Drug Dependence Unit 18 Ano of the Mental Hospital of Attica, and she has been appointed at the National School of Public Health as Lecturer (a position from which she resigned for personal reasons). She has been involved in the field of lifelong learning practices and she coordinates the Contemporary Art Workshop of the Municipality of Halandri, Athens (together with Sophia Grigoriadou) since 2016. Today, she is mainly active as an independent researcher, writer and artist within the context of TWIXTlab project.

Ιστοσελίδα/Webpage