Μυρσίνη Ζορμπά / Myrsini Zorba

Η Μυρσίνη Ζορμπά είναι Διδάκτωρ πολιτικών επιστημών και ερευνήτρια πολιτισμικής πολιτικής. Σπούδασε νομικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με υποτροφία της ιταλικής κυβέρνησης στο μεταπτυχιακό τμήμα της Φιλοσοφίας του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Ρώμης. Δίδαξε πολιτισμική θεωρία και πολιτική στο μεταπτυχιακό τμήμα «Διοίκησης Πολιτιστικών Μονάδων» του ΕΑΠ (2007-2012). Έχει διδάξει επίσης σε μεταπτυχιακά σεμινάρια του Παν/μίου Αθηνών (1993-2006), καθώς και στα θερινά σεμινάρια του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών στη Σύρο (2005, 2007, 2009). Ως διευθύντρια του Βιομηχανικού Μουσείου Σύρου (2008-2009), σχεδίασε τον εκσυγχρονισμό και τον ανασχεδιασμό του. Υπήρξε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (2000-2004) και διευθύντρια του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (1995-1999). Είναι πρόεδρος του σωματείου «Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού» από το 2000. Έχει γράψει μονογραφίες, άρθρα και βιβλία, μεταξύ των οποίων: Πολιτική του Πολιτισμού. Ευρώπη και Ελλάδα στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, Πατάκης, 2014.

Περισσότερες πληροφορίες στο mzorba.gr

Myrsini Zorba is a PhD in political science and a cultural policy researcher. She graduated from the Athens University of Law and holds a postgraduate degree in Philosophy of Law from the University of Rome La Sapienza. She taught theory and cultural politics in the postgraduate course “Cultural Organisations Management MSc” (HOU 2007-2012). She has also taught postgraduate courses at the University of Athens (1993-2006). She has been a member of the European Parliament (2000-2004), a Director of the National Book Centre in Athens (1995-1999), Director at the Industrial Museum of Syros (2008-2009). She is president of the association “Network for Children’s Rights” from 2000 to today. She has written numerous monographs, articles and books, including: Cultural Policy. Europe and Greece in the second half of the 20th century, Patakis, 2014.