Ντέλια Τζωρτζάκη / Delia Tzortzaki

Ντέλια Τζωρτζάκη

Μουσειολόγος (Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού – Διεύθυνση Μουσείων και Νορβηγικό Ινστιτούτο Αθηνών). Κατέχει διδακτορικό τίτλο στις Μουσειακές Σπουδές από το Τμήμα Επικοινωνίας, Πληροφορικής και Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Roskilde (Δανία, 2007), μεταπτυχιακό τίτλο στη Μουσειολογία/Οργάνωση Εκθέσων (Τμήμα Ιστορίας της Τέχνης και Θεωρίας, Πανεπιστήμιο Essex, 1992) και πτυχίο Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, 1989). Από το 1993 έχει διδάξει Μουσειολογία σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά τμήματα ελλληνικών και ξένων πανεπιστημίων και εκπαιδευτικών φορέων. Έχει εργαστεί σε ελληνικά μουσεία και έχει οργανώσει εκθέσεις. Στα κύρια ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται η ιστορία και θεωρία των μουσείων και της μουσειολογίας, η έννοια της συλλογής, η μελέτη της ψηφιακής κληρονομιάς από τη σκοπιά επιστημολογικών και ιδεολογικών παραμέτρων καθώς και η θεωρία της επιμέλειας. Έχει δημοσιεύσει σε ελληνικά και ξένα επιστημονικά περιοδικά. Κατά το παρόν διάστημα επιμελείται το συλλογικό τόμο The Theory of Museology Main Schools of Thought 1960-2000 (Εκδόσεις του Νορβηγικού Ινστιτούτου Αθηνών).

Delia Tzortzaki

Museologist (Hellenic Ministry of Culture and Sports – Directorate of Museums and Norwegian Institute at Athens). Doctoral Diploma in Museum Studies (University of Roskilde, 2007), MA in Gallery Studies (University of Essex, 1992), BA in Archaeology and History (National and Kapodistrian University, 1989). Since 1993 Delia Tzortzaki has tought museology in undergraduate and postgraduate university courses in Greece and abroad, worked in Greek museums and organized exhibitions. Her research interests include the theory and history of museums and museology, the study of digital cultural heritage, the theory of collections and curating. Delia has published in both Greek and English. At the moment she is editing the collective volume The Theory of Museology. Main Schools of Thought 1960-2000 (Norwegian Institute of Athens Study Series).