Στεριανή Τσιντζιλώνη / Steriani Tsintziloni

Στεριανή Τσιντζιλώνη

Η Στεριανή Τσιντζιλώνη είναι αριστούχος απόφοιτος της Κρατικής Σχολής Ορχηστικής Τέχνης και

του  Παιδαγωγικού  Τμήματος  Δημοτικής  Εκπαίδευσης  (Πανεπιστήμιο  Κρήτης).  Είναι κάτοχος

Μεταπτυχιακού στις Σπουδές Χορού από το Πανεπιστήμιο του Surrey, με υποτροφία του

Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλ.Ωνάσης  και Διδάκτωρ Θεωρίας Χορού του  Πανεπιστημίου

Roehampton.

Υπήρξε χορεύτρια και δασκάλα χορού, ενώ τα τελευταία χρόνια εργάστηκε ως επιστημονικός

συνεργάτης έρευνας και προγραμματισμού του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, συνεργάτης

του Κέντρου Μελέτης Χορού Ι. & Ρ. Ντάνκαν και ως ερευνητής σε ανεξάρτητα εκπαιδευτικά,

ερευνητικά και διεπιστημονικά προγράμματα. Ως καθηγήτρια ιστορίας χορού έχει διδάξει στα

Πανεπιστήμια Πατρών & Αθηνών, σε Επαγγελματικές Σχολές Χορού (μεταξύ αυτών και στην

 Εθνική Λυρική   Σκηνή) και σε ποικίλα εκπαιδευτικά πλαίσια. Είναι   συνιδρύτρια και μέλος  της   Συντακτικής   Επιτροπής   του  Manifesto   Lexicon, ενός διαδικτιακού λεξικού  του

διεθνούς οργανισμού Performance Studies International

(http://www.psimanifestolexicon.org/page/lexicon).

Υπήρξε μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής Επιχορηγήσεων Χορού του Ε.ΚΕ.ΘΕ.Χ. και μέλος του

 ΔΣ των Υποτρόφων του Ιδρύματος Αλ. Ωνάσης.

Ασχολείται  με  την  προσέγγιση  και  σύζευξη  του  χορού  με    άλλα αντικείμενα (ιστορία,

 εκπαίδευση κ.α.) και τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα είναι : η κριτική ιστορία του χορού, η

ιστορία του χορού στην Ελλάδα, η σύζευξη ιστορίας, μνήμης, πολιτικής και χορευτικών σωμάτων

Επιδιώκει η έρευνά της να παρουσιάζεται με διάφορες μορφές, (άρθα, εισηγήσεις, lecture-performances, γραπτό και προφορικό λόγο). https://roehampton.academia.edu/StergianiTsintziloni.