Νίκος Σούζας / Nikos Souzas

Ο Νίκος Σούζας είναι διδάκτορας Πολιτικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διατριβή του πραγματεύεται τις πολιτικές και πολιτισμικές διαστάσεις των κοινωνικών κινημάτων, με έμφαση στην εγχώρια μεταπολιτευτική εμπειρία. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα αφορούν κυρίως ζητήματα πολιτιστικής κοινωνιολογίας, πολιτισμικής θεωρίας, τέχνης και πολιτικής. Έχει εργαστεί ως διδάσκων των μαθημάτων «Ο πολιτισμός στην καθημερινότητα» και «Πόλεις και πολιτισμοί» στα εκπαιδευτικά προγράμματα «Ακαδημία Πλάτωνος» και «Κωστής Παλαμάς» του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η διδακτορική του διατριβή εκδόθηκε και ανατυπώθηκε μέσα στο 2015 από τις εκδόσεις Ναυτίλος.

https://uoa.academia.edu/nikossouzas

Nikos Souzas holds a Ph.D. in Political Science from the University of Athens. His dissertation examined the political and cultural dimensions of social movements, with an emphasis on the early period of the Third Hellenic Republic. His research interests focus mainly on cultural sociology, cultural theory, art and politics. He has taught courses entitled “Culture in Everyday Life” and “Cities and Cultures” at “Plato Academy” and “Kostis Palamas” educational programmes (University of Athens). His doctoral dissertation was published and reprinted in 2015 by Nautilus Publications.

https://uoa.academia.edu/nikossouzas