Ιωάννης Σαρρής / Ioannis Sarris

Ο Ιωάννης Σαρρής σπούδασε ιστορία της τέχνης στο Ουρμπίνο και σημειολογία της τέχνης στην Μπολόνια (DAMS) όπου αποφοίτητσε με πτυχιακή εργασία στη θεωρία του κινηματογράφου με θέμα την τηλεοπτική εκμετάλλευση του φαινομένου της Χ.Α απο τα ελληνικά μίντια. Σήμερα ασχολείται με τη μελέτη των κοινωνικών παραγώγων, την street art ενώ ταυτόχρονα εργάζεται ως παρακδόρος.