Μάνος Κουμής / Manos Koumis

Ο Μάνος Κουμής γεννήθηκε στην Αθήνα το 1979. Σπούδασε νεώτερη Ελληνική φιλολογία στο πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου από το 2000 έως το 2005. Ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στο King’s College του Λονδίνου, στο τμήμα Byzantine and Modern Greek studies, στην Αγγλία. Θέμα της διπλωματικής εργασίας υπήρξε το μοτίβο του πιερρότου στη Νεοελληνική Λογοτεχνία όπου και αναλύθηκαν οι εκλεκτικές συγγένειες της ποίησης του Καρυωτάκη και του Σκαρίμπα. Από το 2010 εκπονεί τη διδακτορική του διατριβή στο Καποδιαστριακό πανεπιστήμιο Αθήνας και στο τμήμα της φιλολογίας με θέμα τη λογοτεχνία του φανταστικού στην Ελλάδα του μεσοπολέμου. Ύπο δημοσίευση άρθρα του αφορούν την έννοια της ουτοπίας στη λογοτεχνία, την επιστημονική φαντασία στην Ελλάδα και την λογοτεχνία της παρακμής.

Manos Koumis was born in Athens in 1979. He studied Modern Greek literature in the University of Crete during 2000 – 2005. He completed his postgraduate studies in the department of Byzantine and Modern Greek studies in King’s College London. His thesis was upon the motif of the pierrot in Modern Greek Literature, and specifically analyzed the elective affinities in Karyotakis’ and Skaribas’ poetry. Since 2010 he is a PhD student in the National and Kapodistrian University of Athens. His topic of research is the literature of the fantastic, within the interwar period in Greece. Articles awaiting publication touch upon themes such as utopia in literature, science fiction in Greece and Literature of the decadence.