Γιάννης Ιωαννίδης

Ο Γιάννης Δ. Ιωαννίδης σπούδασε αρχιτεκτονική στην Αθήνα και ασχολήθηκε με τη μετάφραση βιβλίων όπως «Το Ξεπέρασμα της Τέχνης. Ανθολογία κειμένων της Καταστασιακής Διεθνούς» (Ύψιλον/βιβλία, 1985), «Το Τεχνικό Σύστημα» του Ζακ Ελλύλ (Αλήστου Μνήμης, 2013), κ.α. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στα περιοδικά «Πανοπτικόν», «Ίνδικτος», «Ξενοδοχείο των Ξένων», «Νέα Κοινωνιολογία», «Σημειώσεις της Στέπας». Από τις εκδόσεις Πανοπτικόν αναμένεται η έκδοση του βιβλίου του «Πρέπει να εφεύρουμε ξανά την επανάσταση, αυτό είν’ όλο! Μια συζήτηση με τον Ελευθεριακό για τους Καταστασιακούς». Είναι συνδημιουργός των ιστοσελίδων κριτικής σκέψης, τέχνης και φιλοσοφίας Happyfew και Dangerfew.

Yiannis D. Ioannidis studied architecture in Athens and worked on the translation of books such as Transcending Art. An Anthology of Texts of the Situationist International ”(Ypsilon / Books, 1985), Jacques Ellul’s “The Technical System (Alistou Mnimis, 2013), et al. His texts have been published in the magazines Panopticon, Indiktos, “Hotel des Etrangers”, “Nea Koinoniologia”, Simeioseis tis Steppas”. Τhe release of his book We must reinvent the revolution, that’s all! A discussion with the Libertarian about the Situationists” (Panopticon publishers) is expected. He is co-author of the websites on critique, art and philosophy Happyfew and Dangerfew.