Δήμητρα Κουστερίδου / Dimitra Kousteridou

Η Δήμητρα Κουστερίδου δουλεύει κυρίως με site specific έργα και αυτοσχεδιασμούς που επικεντρώνονται στον ήχο. Ο πυρήνας του ενδιαφέροντός της βρίσκεται στην αποδόμηση της οπτικής ταυτότητας των αντικείμενων, εγχύοντάς την με νέο ακουστικό χαρακτήρα, ενισχύοντας έτσι τις φυσικές, ακουστικές και αισθητικές τους ιδιότητες. Αυτό συχνά οδηγεί σε μια διεπιστημονική μορφή που περιλαμβάνει καταστάσεις εφήμερου χαρακτήρα, διαδραστικά χειροποίητα συνθεσάιζερ ή θραύσματα αντικειμένων, ενώ χρησιμοποιεί τον ήχο τους ως κεντρικό στοιχείο. Μπορεί κανείς να φανταστεί τις δράσεις της σαν συνθέσεις από τις οποίες προκύπτει ένα δίκτυο από σώματα, αναμνήσεις και εμπειρίες.

www.dimitrakousteridou.com/

 

Dimitra Kousteridou works on site-specific projects and noise improvisation, researching time-based acts as well as installations and relational works involving diverse communities. The core of her interest lies in deconstructing the visual identity of subjects /objects and infusing them with new acoustic character, reinforcing the physical, aural and aesthetic qualities of their soundscape. This often leads in an interdisciplinary format including ephemeral events, interactive handmade synthesizers or fragments of objects, enacting sound as a central element. One can picture the placed situations in her performances to be continuous relationships between different elements of a network that includes bodies, memories and experiences.
www.dimitrakousteridou.com/