Άντα Διάλλα / Anta Dialla

Η Άντα Διάλλα είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας στο Τμήμα θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών) ενώ έχει διδάξει Ρωσική Ιστορία και Ιστορία της Ανατολικής Ευρώπης στα Πανεπιστήμια Κρήτης και Θεσσαλίας αντίστοιχα. Είχε εργαστεί για πολλά χρόνια στο  Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο και διεύθυνε από το 2004 έως το 2009. Τα επιστημονικά της  ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην Ιστορία  της ύστερης Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της ιστορίας της Ανατολικής Ευρώπης (με έμφαση στην διανοητική ιστορία και την ιστορία των Διεθνών Σχέσεων, στην Ευρωπαϊκή Ιστορία (με έμφαση στην δια-εθνική ιστορία), την Αυτοκρατορία, τον Εθνικισμό και την μετασοβιετική ιστορία της ιστοριογραφίας.