Ουρανία Αναστασιάδου

Η Ουρανία Αναστασιάδου γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε ζωγραφική στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών (Εργαστήριο Ν. Κεσσανλή), από όπου αποφοίτησε με «Άριστα». Πραγματοποίησε με υποτροφία του Ι.Κ.Υ. μεταπτυχιακές σπουδές στο Gallaudet University των Η.Π.Α. και απέκτησε προ-διδακτορικό τίτλο σπουδών (Advanced Master in Education: Deafness).

Είναι ενεργή εικαστικός και εργάζεται ως Ε.Ε.Π. στο Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών Αθηνών. Επίσης, είναι η επιστημονική υπεύθυνη και ιδρύτρια της Μονάδας Προσβάσιμης Εκπαίδευσης για τους Φοιτητές και Αποφοίτους με Αναπηρία/Χρόνιες Παθήσεις/Μαθησιακές Δυσκολίες της Α.Σ.Κ.Τ.. Στα πλαίσια των δράσεων της Μονάδας συνεργάζεται με πολλούς εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς πραγματοποιώντας εκπαιδευτικά ή/και ερευνητικά προγράμματα.

Έχει συμμετάσχει σε πλείστα ευρωπαϊκά προγράμματα ως επιστημονική συνεργάτις. Είναι ιδρυτικό μέλος του Σωματείου Διερμηνέων Ε.Ν.Γ. και το 1999 διετέλεσε καλλιτεχνική διευθύντρια του 1 ου Φεστιβάλ Κωφών. Ασχολείται ερευνητικά με τη διδακτική της τέχνης σε άτομα με αναπηρία, με ζητήματα προσβασιμότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και με τις σύγχρονες πρακτικές ανάπτυξης εικαστικού έργου που άπτονται της έννοιας της αναπηρίας και της ετερογένειας.


Ourania Anastasiadou was born in Thessaloniki. She studied painting in the School of Fine Arts (ASFA, in Nikos Kessanlis’ workshop), from where she graduated with a Distinction. She further followed her post-graduate studies in Gallaudet University in the U.S.A., with the State Scholarship Institution (IKY) grant she was awarded from Greece, and earned her pre-doctoral title on Advanced Master in Education: Deafness.

She is an active visual artist and also works as a Specialized Educator in the ASFA department of Visual Arts. She is the scientific supervisor and the founder of the Accessible Education Unit for students and alumni with Disabilities/Chronic Illnesses/learning difficulties of ASFA. As part of the Unit’s activities, she is collaborating with a range of educational and cultural organizations, in the realization of educational and/or research projects.

She has participated in numerous European projects as a scientific associate. She is a founding member of the Greek Sign Language Interpreters’ Association. She was the artistic director of the 1st Deaf Festival. She is engaged in research on the field of art education for people with disabilities, on aspects of accessibility in higher education, as well as with contemporary practices of art making that pertain to the notions of disability and heterogeneity.

http://www.asfa.gr/ourania-anastasiadou