Γιάννης Ιωαννίδης

Γιάννης Ιωαννίδης, αρχιτέκτονας και μεταφραστής, έχει ιδιαίτερα ασχοληθεί με τους καταστασιακούς, υπεύθυνος για την επιλογή και τη μετάφραση ανθολογίας κειμένων τους για «Το ξεπέρασμα της τέχνης», και την παρουσίαση και μετάφραση κειμένων του καταστασιακού καλλιτέχνη Άσγκερ Γιόρν «Περί μορφής» και για την «τριλεκτική» μέθοδο.