Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου / Vera Iona Papadopoulou

Η Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου είναι εικαστική καλλιτέχνης, που δραστηριοποιείται στην performance art και στον κινηματογράφο. Στο έργο της συμπεριλαμβάνονται διαδραστικές performances οδηγιών, video performances, long duration performances, εικαστικές ταινίες μικρού μήκους, κοινωνικά ντοκιμαντέρ και επιμέλειες εκθέσεων.

Έχει σπουδάσει Αρχιτεκτονική (Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture), Σκηνογραφία (L.S.A.: Laboratory of Scenography Athens), Σκηνοθεσία Κινηματογράφου (VGIK: All-Russian State University of Cinematography named after S.A. Gerasimov) και Καλές Τέχνες (MA, ICA Moscow, Institude of Contemporary Art, New Art Strategies). Έχει συνεργαστεί με την Marina Abramovic (GARAGE – Museum of Contemporary Art: Marina Abramovic – THE ARTIST IS PRESENT, 2011) και με την Yoko Ono (MOMA and GARAGE: Yoko Ono Morning Peace, 2015) και έχει συμμετάσχει σε πολλές ομαδικές και ατομικές εκθέσεις.

Η Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιτεχνική διαδικασία. Έχοντας η ίδια δοκιμάσει τον εαυτό της σε διαφορετικά είδη τέχνης και σωματικές πρακτικές δίνει μεγάλη σημασία στη δουλειά με τους performers. Τα τελευταία δέκα χρόνια παρακολουθεί μαθήματα και πιστοποιημένα σεμινάρια γιόγκας, τάντρας, κίνησης και πρακτικής ψυχοθεραπείας. Έχει παραδώσει σεμινάρια performance art, actor training και κινηματογράφου σε πολιτιστικούς χώρους, φεστιβάλ, μουσεία (GARAGE – Museum of Contemporary Art) και στο VGIK: All-Russian State University of Cinematography named after S.A. Gerasimov.

Vera Iona Papadopoulou is a visual artist, active in Performance Art and Cinema. In her work includes interactive performances, video performances, long duration performances, short feature films, social documentaries and curating.

She studied Architecture (Odessa State Academy of Civil Engineering and Architecture), Stage Design (LSA: Laboratory of Scenography Athens), Film Direction (VGIK: All-Russian State University of Cinematography named after SA Gerasimov) and Fine Arts (MA, ICA Moscow, Institute of Contemporary Art, New Art Strategies). She has collaborated with Marina Abramovic (GARAGE – Museum of Contemporary Art: Marina Abramovic – THE ARTIST IS PRESENT, 2011) and Yoko Ono (MOMA and GARAGE: Yoko Ono Morning Peace, 2015) and has participated in many group and solo exhibitions.

Vera Iona Papadopoulou, focuses on the process of artistic production. Having worked in different art mediums and physical practices she attributes great importance to the practice with the performers.

Over the past ten years she has attended classes and certified seminars in yoga, tantra, movement and psychotherapy. She has given performance art, actor training and cinema workshops in cultural venues, festivals, museums (GARAGE – Museum of Contemporary Art) and at the VGIK: All-Russian State University of Cinematography named after S.A. Gerasimov.

www.veraiona.com