ARTnet 2016-17

Artists, scientists, theorists of various fields organize long term workshops/seminars on various themes  which in general share twixt’s concerns. The goal is to explore interrelations between contemporary art according to social status and to urge collective projects among individuals or groups.

Κύκλοι μακράς διαρκείας σεμιναρίων και workshops προτείνονται από προσκεκλημένους εικαστικούς, μουσικούς, φωτογράφους, αρχιτέκτονες, ιστορικούς και θεωρητικούς τέχνης, ανθρωπολόγους κ.α.  Ο στόχος είναι να διερευνηθούν συσχετισμοί μεταξύ σύγχρονων μορφών τέχνης σε συνάρτηση με το κοινωνικό γίγνεσθαι και να προωθηθούν συνεργασίες μεταξύ ατόμων ή ομάδων με κοινά ενδιαφέροντα.

enhanced-buzz-wide-2982-1449093154-7

S. Dali

 
ENG
 
Painting | Εlpida Rikou (anthropology, visual arts), Sofia Grigoriadou (visual arts, anthropology) 
 
Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday: 10:00- 13:00
 
 
GR
 
Ζωγραφική | Ελπίδα Ρίκου (ανθρωπολογία, εικαστικές τέχνες), Σοφία Γρηγοριάδου (εικαστικές τέχνες, ανθρωπολογία) 
 
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη10:00- 13:00 από τη Δευτέρα, 14/11
 
Εργαστήριο όπου προτείνεται εισαγωγή και εμβάθυνση στην ζωγραφική ως σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική στην κατεύθυνση των δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων των συμμετεχόντων. Η εκμάθηση τεχνικών και η εξοικείωση με υλικά της ζωγραφικής συνδυάζεται με στοιχεία ιστορίας, θεωρίας και ανθρωπολογίας της τέχνης.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε μεμονωμένα άτομα ή ολιγομελείς ομάδες, ενήλικες και εφήβους, ανεξαρτήτως προηγούμενης εμπειρίας.
 
 
lemonvsmelon

Photo: Dimitris Gerakitis

ENG

“All the world’s a stage” (W. Shakespeare, As You Like It) | Despina Sarafeidou

Tuesdays and Thursdays 19.00 – 22.00

This year’s topic is Everyday Gestures and Greek Realism

 

GR

«Όλος ο κόσμος είναι μια σκηνή» (Σαίξπηρ, Όπως αγαπάτε)Δέσποινα Σαραφείδου

Τρίτες και Πέμπτες 19.00 – 22.00

Κύκλοι συναντήσεων προσέγγισης της θεατρικής τέχνης. Απευθύνονται σε ανθρώπους που έχουν ήδη ασχοληθεί με τη δραματική τέχνη αλλά και σε όσους επιθυμούν να καλλιεργήσουν τα εκφραστικά τους μέσα και να γνωρίσουν τη λειτουργία του ηθοποιού. Οι συναντήσεις ολοκληρώνονται με παρουσίαση δουλειάς της ομάδας.

Καθημερινές χειρονομίες και ελληνικός ρεαλισμός

Στον κύκλο αυτόν θα ερευνήσουμε την «καθημερινή εκφραστικότητά» μας (φωνή, σωματικότητα, χειρονομία) και παράλληλα θα ασκηθούμε υποκριτικά σε έργα του νεοελληνικού ρεπερτορίου, μεταπλάθοντας επί σκηνής το βίωμά μας από τη σύγχρονη πραγματικότητα.

Music Technology with Andromachi Vrakatseli. Photos: Sofia Grigoriadou

ENG

Music Technology | Andromachi Vrakatseli

Tuesdays 20.00 – 22.00 

In this seminar participants will learn the basics of sound, music technology and computer music. They will understand how technology and computers become tool of expression in music. Through programs such as Max / Msp, Logic and Reason will learn the practices for technical and artistic support of a musical work.

Possible modules may include (according to the needs of the participants):

 • The Basics of Sound
 • Introduction to digital audio
 • MIDI
 • Sound synthesis
 • Introduction to music technology and production
 • Signal Processing  and Effects
 • Digital audio workstations
 • Home Studio set up
 • Basic recording techniques (Audio Recording Techniques)

No prior knowledge needed. Participants are kindly asked to bring their own laptop.

GR

Μουσική Πληροφορική | Ανδρομάχη Βρακατσέλη

Τρίτες 20.00-22.00

Στο πρόγραμμα αυτό οι συμμετέχοντες θα έρθουν σε επαφή με τα βασικά στοιχεία του ήχου και της μουσικής πληροφορικής κατανοώντας τον τρόπο που η τεχνολογία και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές γίνονται εργαλείο έκφρασης στη μουσική. Μέσω προγραμμάτων όπως Max/Msp, Logic και Reason θα μάθουν τις πρακτικές για την τεχνική και καλλιτεχνική υποστήριξη ενός μουσικού έργου.

Θεματικές

 • Θεωρία του ήχου

 • Βασικές αρχές ψηφιακού ήχου

 • Πρωτόκολλο MIDI

 • Sound synthesis (δημιουργία ήχων με synthesizers & samplers)

 • Εισαγωγή στη μουσική παραγωγή και τεχνολογία

 • Εφέ και επεξεργαστές δυναμικού πεδίου

 • Μουσικά προγράμματα ως ψηφιακές πλατφόρμες

 • Home Studio set up

 • Βασικές τεχνικές ηχογράφησης

Οι θεματικές είναι ενδεικτικές και βάσει των αναγκών των συμμετεχόντων ενδέχεται να τροποποιηθούν ή να προστεθούν νέες. Για τη συμμετοχή στο σεμινάριο δεν χρειάζεται προηγούμενη γνώση. Oι συμμετέχοντες παρακαλούνται να φέρουν το δικό τους laptop.

Parallax, film by Arjang Omrani

 

ENG

Audio-Visual Anthropology practice | Arjang Omrani

Wednesdays 19.00 – 21.30

In this course attendees are supposed to pursue and realize a film project about human life condition based on theories that are debated in more recent Audio-Visual Anthropolgy discourse.

In this way, rather than following up the conventional methods of documentary filmmaking, we attempt to explore the Alternative Narrative forms that have been applied in cinema and especially in anthropological Non-Fiction (Documentary) genre.

The use of creative narrative forms, aesthetics, haptic and sensorial experiences in cinema are some elements to name, that are opening up our path to the dialogues between fiction and documentary, reality and imaginary worlds.

The aim of this course is to explore these experimentations, by screening , analysing and discussing the selected films as well as the various related theories (e.g. transcultural cinema, Corporeal and sensorial images) in order to be inspired in the path for making the film projects.

The participants are persuaded, before the start up of the seminars, to think and come up with a project idea that they want to realize during seminar. This can be an individual project or a group one, about a personal life or a social phenomenon.

 

Acoustic Ecology session with the participation of Sinan Bökesoy (computer music research) – Photo: Sofia Grigoriadou

 

ENG

Acoustic EcologyGiorgos Samandas, Dana Papachristou. With the collaboration of Sofia Grigoriadou

Saturdays, 12-14:00

The trimester seminar is an introductory course on the theory and practice of Acoustic Ecology via an experiential approach. Drawing upon the methodologies developed within the World Soundscape Project and other institutions since the 60ies, the programme includes soundwalking, sound mapping, sound diaries and scores, an introduction in field-recording practices, a DIY microphone construction workshop and the (re-) composition of the soundscape in a home studio.
 
The seminar aims in one hand to enhance the acoustic awareness of the participants, and on the other to produce sound or visual material that will highlight alternative modes of understanding of the social condition and its relation to the natural and urban environment.
 
One of our meetings takes place at snehtA residency in collaboration with Jan Uprichard. fb event
 
 
GR
 
Ακουστική ΟικολογίαΓιώργος Σαμαντάς, Ντάνα Παπαχρήστου. Με τη συμμετοχή της Σοφίας Γρηγοριάδου
 
Σάββατα, 12-14.00
 
Το τρίμηνο σεμινάριο αποτελεί εισαγωγή στη θεωρία και πρακτική της Ακουστικής Οικολογίας μέσω μιας βιωματικής προσέγγισης. Μέσα από τις μεθοδολογίες που αναπτύχθηκαν από το World Soundscape Project και άλλους από τη δεκαετία του ’60 μέχρι σήμερα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ηχητικούς περιπάτους και ημερολόγια, χαρτογραφήσεις και παρτιτούρες, εισαγωγή στις τεχνικές ηχογράφησης πεδίου, εργαστήριο κατασκευής diy μικροφώνων, μέχρι την (ανα-)σύνθεση του ηχοτοπίου σε home studio.
 
Στοχεύει αφενός στην ευαισθητοποίηση της ακοής των συμμετεχόντων και αφετέρου στην παραγωγή ηχητικού ή/και εικαστικού υλικού που θα αναδεικνύει εναλλακτικούς τρόπους κατανόησης του κοινωνικού και της σχέσης του με το φυσικό και αστικό περιβάλλον.
 
Μία από τις συναντήσεις μας λαμβάνει χώρα στη snehtA residency σε συνεργασία με τη Jan Uprichard. fb event

ENG

About Food | Εlpida Rikou, Dimitra Kondylatou

Sundays 16.00 – 19.00

Food as learned behavior results from complex techniques and traditions; it refers to collective and subjective processes of continuous re-production, embodiment and transformation of culture.

During the first circle of our meetings, we propose a series of activities for the participants, which aims at a mapping of the complex relations between food and materiality, corporeality, emotion, memory, history, society, politics and art.

These activities include conversations, screenings, talks, reading and writing, tours and proposals for specific menus that will be consumed by all participants.

This workshop addresses to everyone who is interested, without any prerequisites. The participants will drastically contribute to shaping the course of the activities. The program of every meeting will be autonomous. There is a free contribution for the preservation of the space.

The workshop was realised for the first time within the context of the residential project The island – resignified (http://theisland-resignified.tumblr.com/), at neion guesthouse (http://www.neion.gr/), located in the island of Lefkada.

GR

Περί τροφής | Ελπίδα Ρίκου, Δήμητρα Κονδυλάτου

Κυριακή 16.00 – 19.00

Το φαγητό ως απλή καθημερινή πρακτική είναι αποτέλεσμα σύνθετων τεχνικών και παραδόσεων∙ παραπέμπει σε συλλογικές όσο και υποκειμενικές διαδικασίες διαρκούς ανα-παραγωγής, ενσωμάτωσης, μετάπλασης του πολιτισμού.

Στον πρώτο κύκλο συναντήσεων προτείνουμε μια σειρά δράσεων των συμμετεχόντων που αποσκοπεί σε μια χαρτογράφηση των πολύπλοκων σχέσεων της τροφής με την υλικότητα, τη σωματικότητα, το συναίσθημα, τη μνήμη, την ιστορία, την κοινωνία, την πολιτική και την τέχνη.

Οι δράσεις περιλαμβάνουν συζητήσεις, προβολές, ομιλίες, αναγνώσεις και συγγραφή κειμένων, περιηγήσεις και προτάσεις για ιδιαίτερα μενού τα οποία θα καταναλωθούν επιτόπου με όλ@ς τ@ς συμμετέχοντ@ς.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ός@ς ενδιαφέρονται, χωρίς προαπαιτούμενα. Όσ@ συμμετέχουν συμβάλλουν αποφασιστικά στην διαμόρφωση των δράσεων. Οι συναντήσεις είναι αυτοτελείς. Ελεύθερη συνεισφορά για τη διατήρηση του χώρου.

Το εργαστήριο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στο πλαίσιο του προγράμματος φιλοξενίας καλλιτεχνών The island – resignified (http://theisland-resignified.tumblr.com/) στον ξενώνα Νήιον (http://www.neion.gr/) στη Λευκάδα.

Georgia O’Keeffe, Single Lily with Red, 1928

 

ENG

Sunday Painters Εlpida Rikou (anthropology, visual arts), introduction to specific techniquesSofia Grigoriadou (visual arts, anthropology) 

Sundays 12:00-15:00

“Spare time” to paint and talk about it; about painting, time and pleasure, about being free to do whatever pleases us, being satisfied when we depict whatever presents an interest to us. Painting as a “hobby”; as simple as that.

 
GR
 

Ζωγράφοι της ΚυριακήςΕλπίδα Ρίκου (ανθρωπολογία, εικαστικές τέχνες), εισαγωγή σε συγκεκριμένες τεχνικές: Σοφία Γρηγοριάδου (εικαστικές τέχνες, ανθρωπολογία) 

Κυριακές 12:00-15:00

«Ελεύθερος χρόνος» για να ζωγραφίσουμε και να συζητήσουμε γι’αυτό∙ για τη ζωγραφική, τον χρόνο και την απόλαυση, την ελευθερία να κάνουμε αυτό που μας αρέσει, την ικανοποίηση να απεικονίζουμε ό,τι μας ενδιαφέρει. Η ζωγραφική ως «χόμπι», τόσο απλά.