CORONA FLOWERS # 3: FE MALE performance festival/ Επιμέλεια: Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου

For English scroll down>>

Εικόνα: Ελπίδα Ρίκου

Σε συνθήκες εγκλεισμού λόγω πανδημίας, το φεστιβάλ θηλυκών περφόρμερς (-)FE MALE, που πρότεινε και επιμελήθηκε η Βέρα Ιόνα Παπαδοπούλου, performer και σκηνοθέτης, μεταφέρθηκε στον χώρο της κατοικίας και από εκεί έγινε διαθέσιμο ως μια διαδικτυακή εμπειρία, που έλαβε χώρα από την 1η έως την 3η Απρίλη 2020.

Οι συμμετέχουσες καλλιτέχνιδες αποφάσισαν οι ίδιες για την μορφή και το μέσο καταγραφής και αναμετάδοσης της performance που πρότειναν (θέατρο, χορός, μουσική, εικαστικά, βίντεο σε απευθείας μετάδοση ή σε καταγραφή κλπ.).  Κάθε performance του φεστιβάλ ξεκίνησε με κοινό χαρακτηριστικό την κατ’ οίκον δημιουργία της και έγινε διαθέσιμη στο κοινό ως αφήγηση, εξιστόρηση, βίωμα, με την ιδιαιτερότητα της επικοινωνίας που συνεπάγεται η αφαιρετικότητα του διαδικτυακού χώρου.

Οι performances θα βρίσκεται διαθέσιμες σε βίντεο στο κανάλι του TWIXTlab στο youtube από τις 21:00, τη Δευτέρα 1/6/2020. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε ακολουθώντας το λινκ: https://www.youtube.com/watch?v=tjWBJKXiYH4

 

Για το αναλυτικό πρόγραμμα και τις διαθέσιμες συνδέσεις προς την παρακολούθηση του φεστιβάλ παρακαλούμε επισκεφθείτε την σχετική εκδήλωση στο Facebook στο

https://www.facebook.com/events/140043540773185/

Επιμέλεια: Vera Iona Papadopoulou

Συμμετέχουσες καλλιτέχνιδες: Antigone Theodorou, Molyneaux, Alina Tofan, Vera Iona Papadopoulou, Dimitra Kousteridou, Nastya Belova, Artemis Agathopoulou, Oliwia Tado, Stju Marx, Milena Kompaniiets, Artemis Xeniou, Kirilina Anastasia, Deppy Antoniou, Ioanna Tendayah, Eliza Krikoni, Yorgia Karidi for The See Chanel, Eugenia Vakalopoulou, Baronettes, Gamze Ozturk, Marivi Gazeta, Miss BwO (Miss Body without Organs), Irini Bazara, Anastasia Medvedeva, Athina Kanellopoulou, Tess Martens, Vicky Tsakali, Tinna Tihonenko, Leman Sevda Daricioglu, Selina Bonelli, Liza Kravetskaya, Sabrina Bellenzier, Olya Kroytor, Artemis Papageorgiou, Oksana Maslova, Anna Nikolaeva, Margarita Tsouloucha, Salomeya Bauer, Josef Ka, Fiona Spathopoulou, Nasta Ofthebeasts, Elektra Stampoulou, Antonina Vlouti, Nikoleta Thamnopoulou, Daria SeninaNabieva, Ekaterina Balitskaya, Daria Neretina, Serafima Goldenberg, Katya Adyseva, Katya Isaeva, Miriam den BoerSalmón, Diamanti Kritsotaki, Henrietta Müller, Jessica Van Deusen, Marita Bullmann, Sadie Berlin, Henrietta Müller, Alxandra Dascălu, Daphne Farazi, Nataliia Vainilovych, Carina Obukhova, dj Ayshel, Yama Kowa

http://twixtlab.com/veraionapapadopoulou/

During lockdown due to the pandemic, the female performers art festival (-)FE MALE, initiated and curated by Vera Iona Papadopoulou, performer and film director, took place into the space of our own home, and from there, it became available as an online experience between the 1st and 3rd of April 2020.

Each of the participating artists chose the art form and the mode of production and transmission of her performance (theater, dance, music, visual arts, video, live -stream or pre-recorded, etc). Each performance was home-made and opened up to the audience as narration, story-telling, lived experience, using the abstract internet space’s peculiar connectivity.

The performances will be availabele on TWIXTlab's youtube channel from Monday 1/6/2020, 21:00 onwards. You can watch them following the link: https://www.youtube.com/watch?v=tjWBJKXiYH4

For the complete schedule and the available links to view the festival please visit the Facebook event page  https://www.facebook.com/events/140043540773185/

 

Curated by Vera Iona Papadopoulou

Participating artists: Antigone Theodorou, Molyneaux, Alina Tofan, Vera Iona Papadopoulou, Dimitra Kousteridou, Nastya Belova, Artemis Agathopoulou, Oliwia Tado, Stju Marx, Milena Kompaniiets, Artemis Xeniou, Kirilina Anastasia, Deppy Antoniou, Ioanna Tendayah, Eliza Krikoni, Yorgia Karidi for The See Chanel, Eugenia Vakalopoulou, Baronettes, Gamze Ozturk, Marivi Gazeta, Miss BwO (Miss Body without Organs), Irini Bazara, Anastasia Medvedeva, Athina Kanellopoulou, Tess Martens, Vicky Tsakali, Tinna Tihonenko, Leman Sevda Daricioglu, Selina Bonelli, Liza Kravetskaya, Sabrina Bellenzier, Olya Kroytor, Artemis Papageorgiou, Oksana Maslova, Anna Nikolaeva, Margarita Tsouloucha, Salomeya Bauer, Josef Ka, Fiona Spathopoulou, Nasta Ofthebeasts, Elektra Stampoulou, Antonina Vlouti, Nikoleta Thamnopoulou, Daria SeninaNabieva, Ekaterina Balitskaya, Daria Neretina, Serafima Goldenberg, Katya Adyseva, Katya Isaeva, Miriam den BoerSalmón, Diamanti Kritsotaki, Henrietta Müller, Jessica Van Deusen, Marita Bullmann, Sadie Berlin, Henrietta Müller, Alxandra Dascălu, Daphne Farazi, Nataliia Vainilovych, Carina Obukhova, dj Ayshel, Yama Kowa

Corona Flowers #2: H Ντάνα Παπαχρήστου για τις “Επείγουσες” Φιλοσοφίες | Dana Papachristou on “Urgent” Philosophies

Image: Elpida Rikou's "Corona Flowers" (2020), wind/gif dispersion, Yorgos Samantas

Το TWIXTlab συνεχίζει τη διαδικτυακή του παρουσία στη σειρά Corona Flowers. Στο δεύτερο επεισόδιο σας προσκαλεί στο κανάλι του στο Mixcloud, για ένα podcast με τη Ντάνα Παπαχρήστου,  για τη φιλοσοφική σκέψη και θεωρία όπως εκτυλίχθηκε με όρους «επείγοντος» κατά τη διάρκεια του πανδημικού εγκλεισμού.

[σε περίπτωση που ο φυλλομετρητής σας δεν επιτρέπει το ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής, παρακολουθείστε το podcast από το κανάλι του TWIXTlab στην πλατφόρμα mixcloud, ακολουθώντας το συνδεσμό: https://www.mixcloud.com/TWIXTlab/] 

 

Νέες και παλιές ευαλωτότητες αναδιατάσσονται σε καταστάσεις εξαίρεσης και κανονικότητες. Εθνικά συστήματα υγείας και ιατρικές ευρεσιτεχνίες γίνονται αντικείμενα διαφιλονικίας μεταξύ «κομμουνιστών ιών» και της «νεοφιλελεύθερης πανούκλας», ενώ παγκόσμια δίκτυα, υποκείμενα σώματα και κοινωνικές σχέσεις απορρυθμίζονται. Είναι ικανό το «φαινόμενο της νυχτερίδας» να κινητοποιήσει τη «μεγάλη επιβράδυνση» και το σαμανιστικό «σταμάτημα του κόσμου»; Ή θα εντείνει τα ταξικά και καστικά πρόσημα προς μια επικείμενη δυστοπία; Εν τέλει σε ποιο μέλλον θέλουμε να επιστρέψουμε και πώς το φανταζόμαστε;

Αυτά είναι λίγα από τα ερωτήματα προς συζήτηση, όπως τίθενται μέσα από τις σκέψεις και τις αντιρρήσεις της σύγχρονης «επείγουσας» φιλοσοφίας εν μέσω COVID-19.  

TWIXTlab resumes its online presence within Corona Flowers series. In this second episode, we invite you to our mixcloud channel, for a podcast with Dana Papachristou, on the philosophical theory that unraveled during the pandemic lockdown in terms of “urgency”.

[the podcast is in Greek, accessible via the link/player above. Follow our podcasts in our channel on mixcloud by following the link: https://www.mixcloud.com/TWIXTlab/]

 

New and old vulnerabilities are rearranged in states of exceptions and normalities. National Healthcare Systems and medical patents become the apple of discord between “communist viruses” and the “neoliberal plague”, while world networks, subject bodies and social relations are deregulated. Is the “bat effect” enough to mobilize a new “great deceleration” and the shamanistic “stopping of the world”? Or class and cast boundaries will be augmented towards an upcoming dystopia? At the end of the day, in what future to we want to return to, and how do we imagine it?

These are few of the questions that trigger discussions within the “urgent” philosophical arguments, articulated within the COVID-19 condition.