Το σεμινάριο του TWIXTlab / TWIXTlab seminar

Το σεμινάριο του TWIXTLab αποτελεί μια «ζωντανή» βιβλιοθήκη με ομιλίες, αναγνώσεις, προβολές, συζητήσεις και άλλες δραστηριότητες από την ομάδα του TWIXTlab και προσκεκλημένους. Σε αυτές τις αυτοτελείς συναντήσεις διερευνώνται οι σχέσεις σύγχρονης τέχνης, ανθρωπιστικών επιστημών και κοινωνικής πραγματικότητας.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται Δευτέρες 19.00-22.00 σύμφωνα με το πρόγραμμα.


TWIXTlab seminar is a “living” library including lectures, readings, screenings, discussions and more activities by the TWIXTlab team and guests. In these independent meetings we explore the relations between contemporary art, the humanities and social reality.

TWIXTlab seminar is held on Mondays 19.00-22.00 according to the program.